Projekt tervezési terület

Újpalota

Ybl Miklós Építéstudományi Kar

1146 Budapest, Thököly út 74

Óbudai Egyetem - Bécsi úti Campus

1034 Budapest, Bécsi út 96/B

Mi az a TDK?

Adott intézmény Tudományos Diákkörében résztvevő diákok témavezető mestereik segítségével végeznek kutatómunkát és mélyítik el ismereteiket az adott témakörben. A kidolgozott pályamunkák szakértő zsűri előtt kerülnek bemutatásra az intézményben, akik visszajelzést adnak és értékelik a műveket. A konferenciák nyitottak, ezáltal bármely hallgató vagy oktató meghallgathatja az előadásokat és a hozzáfűződő kérdéseit is felteheti. A legjobb munkákat jutalomban részesíthetik és javasolhatják az OTDK-n való részvételt.

Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK)

Az OTDK-t minden páratlan év (legutóbb: 35.OTDK 2021) tavaszán rendezik meg. Résztvevői az intézmények legjobbnak ítélt TDK pályaművei. A beérkezett munkákat 16 szekcióba, azon belül pedig további tagozatokba sorolják be. A besorolás célja, hogy a hasonló témakörű dolgozatokból tanuljanak és további információkat, nézőpontokat ismerjenek meg a hallgatók.

Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT)

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) tevékenységét jogszabály írja elő, mely szerint:
tudományos diákköri tevékenység összehangolásáért és az országos jellegű tudományos és művészeti diákfórumok szervezéséért felelős szervezet, amelynek működését a saját maga által megalkotott Szervezeti és működési szabályzata (SZMSZ) határozza meg (2011. évi CCIV. tv. a nemzeti felsőoktatásról, 63. § (4) szakasz).
Az OTDT tagjai a tudományos szekciók elnökei (négy év mandátum), az aktuális rendező intézmények hallgatói képviselői (két év mandátum) és az Elnökségi tagok (öt év mandátum).

Rövid történelem

Az első tudományos diákköri konferenciákat 1950/1951-es tanévben az Eötvös Loránd Tudományegyetemen és az akkori Veszprémi Vegyipari Egyetemen rendezték meg. A következő években egyre több és több iskola követte ezt a tehetséggondozási formát, majd 1955-ben 109 előadással megrendezték az első „Tudományos diákkörök országos konferenciáját”. A terjeszkedésnek és népszerűségnek köszönhetően 1973-ban megalakult az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT), Elnöke 1987 óta Prof. Dr. Szendrő Péter. 2003 óta a nagymennyiségű pályamű miatt 16 szekcióban és azon belül is további tagozatokba sorolják és bírálják el őket.

Érdemes rá figyelni!

A TDK és OTDK tartalmi és formai kritériumai eltérőek lehetnek számos ponton, ezért a hallgatóknak érdemes figyelembe venni az OTDK (megpályázni kívánt szekciójának) követelmény rendszerét, és az abban foglaltak szerint elkészíteni a TDK pályaművet.
A konferenciára előzetesen nevezni kell a következők szerint: A dolgozathoz tartozó szerzők jelentkezési adatait és a tartalmi kivonatot rögzíteni kell a kari elektronikus TDK rendszerben, majd véglegesítés után a konzulensnek is engedélyezni kell a jelentkezést a kari TDK rendszerben.

Megéri a befektetett munka

A tudományos diákkör által elmélyítheted tudásodat a kötelező tananyagon túl. A kutatómunka során lehetőséged nyílik személyesen is megismerkedni és szakmai segítséget kérned oktatóidtól, és különbféle szakemberektől. Javul a kommunikációs készséged, előadásmódod.