Projekt tervezési terület

Újpalota

Ybl Miklós Építéstudományi Kar

1146 Budapest, Thököly út 74

Óbudai Egyetem - Bécsi úti Campus

1034 Budapest, Bécsi út 96/B
Országos Tudományos és Művészeti Diákkör

Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK)

Az OTDK-t minden páratlan év (legutóbb: 35.OTDK 2021) tavaszán rendezik meg. Résztvevői az intézmények legjobbnak ítélt TDK pályaművei. A beérkezett munkákat 16 szekcióba, azon belül pedig további tagozatokba sorolják be. A besorolás célja, hogy a hasonló témakörű dolgozatokból tanuljanak és további információkat, nézőpontokat ismerjenek meg a hallgatók.

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) tevékenységét jogszabály írja elő, mely szerint:
tudományos diákköri tevékenység összehangolásáért és az országos jellegű tudományos és művészeti diákfórumok szervezéséért felelős szervezet, amelynek működését a saját maga által megalkotott Szervezeti és működési szabályzata (SZMSZ) határozza meg (2011. évi CCIV. tv. a nemzeti felsőoktatásról, 63. § (4) szakasz). Az OTDT tagjai a tudományos szekciók elnökei (négy év mandátum), az aktuális rendező intézmények hallgatói képviselői (két év mandátum) és az Elnökségi tagok (öt év mandátum).

Pro Scientia, Pro Arte és Junior Pro Scientia Aranyérem

Pro Scientia, Pro Arte és Junior Pro Scientia Aranyérem kitüntetésben részesülhet az a fiatal, aki tanulmányai során és az általa választott szakmai területen kiemelkedő teljesítményt nyújtott, és arról pályamunkák, előadások vagy irodalmi, művészeti és tudományos alkotások formájában számot adott. Az Aranyérem tehát nem egy-egy konferencián bemutatott előadást, pályamunkát ismer el, hanem a hallgatói összteljesítmény alapján a kiemelkedő egyéniséget.
2023-ban legfeljebb 48 Pro Scientia Aranyérem és 2 Pro Arte Aranyérem, valamint egy Junior Pro Scientia Aranyérem kiosztására kerül sor.
A pályázat a pályázó által egyénileg lehet, de mindenképpen az intézményi/kari TDT/TDK elnök ajánlásával ellátva töltendő fel.
A IV. Élettelen természet- és műszaki tudományok Albizottság dönt, szekciói: Fizika, Földtudományok és Matematika Szekció, Informatikatudományi Szekció, Kémia- és Vegyipari Szekció és Műszaki Tudományi Szekció.

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács oldala