Projekt tervezési terület

Újpalota

Ybl Miklós Építéstudományi Kar

1146 Budapest, Thököly út 74

Óbudai Egyetem - Bécsi úti Campus

1034 Budapest, Bécsi út 96/B
DIPLOMA_BSC-KÉPZÉS

Az YBL Kar új Építész BSc képzés újragondolt tantárgyi struktúrájának szerves folytatását és egyben végállomását is képező diploma-kurzus során a hallgatók szakdolgozatot és diplomatervet készítenek egy évfolyamonként közös (kis-) településre, illetve annak környezetébe egyénenként más-más, választott témában.

Az építész alapképzést záró félévekben ezáltal mindig egy-egy magyarországi régió és település kerül a hallgatói kutatói munkák fókuszába - egy leendő „YBL-NET - kutatási-hálózatként” - a hazai önkormányzatok és civil szervezetek fejlesztési elképzeléseit is ezzel szakmailag segítve, támogatva.

A diplomakurzus egy táborral indul, ahol a hallgatók a terület „in situ” megvizsgálása során saját témát és területet választanak, majd véglegesítik a tervezési programot a helyszíni vizsgálatok és információk alapján. A hallgatók féléves feladata: a választott témára választ adó markáns építészeti koncepció megalkotása - az adott helyet „kiszolgáló” kis középületként, valamint ennek „komplex”, részletes kidolgozása - a környezetanalízistől a koncepcióterven keresztül, a konstrukciós és belsőépítészeti részleteket is tartalmazó műszaki tervszintig, valamint az azt alátámasztó szakdolgozat elkészítéséig.

© Ybl Miklós Építéstudományi Kar

Diplomavédés_YBL, 2023. 01. 24.