Projekt tervezési terület

Újpalota

Ybl Miklós Építéstudományi Kar

1146 Budapest, Thököly út 74

Óbudai Egyetem - Bécsi úti Campus

1034 Budapest, Bécsi út 96/B
I'5 - Ipari Örökség Tanműhely

A 2018-ben, az Ybl Miklós Építéstudományi Kar keretein belül alapított tudományos diákkör célja az ipari építészeti örökség tanulmányozása, értékeinek feltárása és feldolgozása, valamint lehetőség szerinti bemutatása a szakmai és azon kívüli platformokon egyaránt.

A pusztuló félben lévő évszázados műemlékek, muzeális értékek az évszázados nemzeti érték, vagyon, kultúra sajnálatosan elhanyagolt részeit képzik, megmentésükre a 24. órájukban érkeztünk.

Az ipari örökség témaköre csak kontextusában értelmezhető az objektumokkal és területekkel, így felerészben belföldön, felmérő és teamwork táborok, felerészben pedig külföldi, az ipari örökséget revitalizációjának megismerésére szolgáló tanulmányutak keretében zajlanak.
(Alapító/vezető: Csontos Györgyi DLA)

Munkaterületek/Tanulmányutak:
2018 Munkaterület: Miskolc (Vasmű, Egyedi Gépgyár)
Tanulmányút: Észak-Magyarország (Ózd, Rudabánya)
2019 Munkaterület: Ózd (Törzsgyár)
Tanulmányút: Ruhr-vidék (Németország) (EKF-terület)
2020 Munkaterület: Budapest (Istvántelek, MÁV-telep)
Tanulmányút: Pécs, Rijeka (Horvátország) (EKF-területek)
2022 Munkaterület: Veszprém (leendő EKF-területek)
Tanulmányút: Luxemburg (EKF-terület)

I’5_Ipari Örökség Tanműhely/Tábor/Teamwork

A táborok célja az ipari örökség és az ehhez kapcsolódó felmérés, kutatás és feldolgozás megismertetése a hallgatókkal.

A kutatócsoport nyári táborainak alapvető célja ennek az ipari örökségnek és pillanatnyi helyzetének tanulmányozása. A tábor keretein belül sokrétű szakmai előadásokra (helytörténeti és értékvédelemi tevékenységek, műemléki és szerkezeti kutatás, számítógépes 3D-s feldolgozás és BIM) is sor kerül. Az utómunkák elvégzése a nyár folyamán, csoportokban, illetve egyéni otthoni feldolgozással történik.

I’5_Ipari Örökség Tanműhely/Tanulmányút

A tudományos diákkör tevékenységei közé tartozik az ipari örökségvédelem és revitalizációi kimagasló építészeti alkotásainak tanulmányozása bel- és külföldi tanulmányutak során, a műemléki és örökségvédelmi szervezetekkel, helyszínekkel felvett kapcsolatok keretében.
A szakmai utakon - javarészt - azokba az egykori és aktuális Európa Kulturális Fővárosaiba látogatnak el, ahol az EKF-programok megvalósításának színtereiül koncepcionálisan a barnamezős ipari területeket és épületeket választják.
2019-ben a cél a németországi Ruhr-vidék 7 iparvárosának megismerése volt, mely az ipari rehabilitáció kiemelkedő európai példái.
2020-ban Pécs és Fiume volt a helyszíne az Tanműhely tanulmányútjának, mely városok szintén az ipari örökségük revitalizált felhasználásában látták meg a lehetőséget a kulturális év programjainak kialakításánál.
2022-ben 5 luxemburgi városban ismerhették meg a hallgatók az ország ipartörténetét, és azokat a kortárs építészeti, infrastrukturális elemeket, melyeket 2022-es Európa Kulturális Fővárosaként is hasznosítottak.

I’5_Ipari Örökség Tanműhely/Tantárgy

Az Ipari Örökcég C kurzus célja a karon működő Ipari Örökség Tanműhely (I’5) munkájához kapcsolódva, az ott folyó munkák továbbfejlesztésével is további kutatási anyagok, esetleges TDK/MDK-dolgozatok kidolgozásának elindítása is.
A kurzus betekintést nyújt az ipari építészeti örökség, örökségvédelmi kutatómunka világába, valamint a történeti és kortárs építészet e szűk, de élő és izgalmas területére.
Ismereteket ad át a műemlékvédelemi kutatások e területéről, a barnamezős területek és épületállomány revitalizációs lehetőségeiről, valamint a kortárs építészeti eredményekről.

Tartalom:

- A tudományos, műemléki kutatómunka gyakorlatának megismertetése e területen (felmérések, adatgyűjtések, rendszerezések)
- A területhez tartozó építészeti örökség és kortárs építészet, valamint ezek együtthatásának tanulmányozása (elméleti munka)
- Terepgyakorlatok és szakmai látogatások végzése (gyakorlati munka)

I’5_Ipari Örökség Tanműhely/Publikációk

Az „I’5 Ipari Örökség Tanműhely” csoportos kiállításain a hallgatói kutatócsoport tematikus munkái kerültek bemutatásra, mindig az adott témához illesztett speciális installációk (tablók, makettek, hordozófelületek, digitális technika) formájában – egyetemi és publikus helyszíneken egyaránt.
Az egyetemi keretek között létrejött Ipari Örökség Tanműhely (I’5) alapvető célkitűzései közé tartozik a veszélyeztetett építészeti ipari örökségünk feltérképezése, tanulmányozása, a még megmaradt emlékek megmentésének, hasznosítási lehetőségeinek feltárása - mely kutatási anyagok az I'5 publikációiban (kiállítások, kiadványok, előadások, stb.) a szélesebb nyilvánosság előtt is feltárulnak.

2018
Ipari Örökség Tanműhely (I’5) csoportos hallgatói kiállítás
Budapest, SZIE-YMÉK, 2018. szeptember 26 - október 5.(Csontos Györgyi (kurátor): Kiállításmegnyitó, Egyedi gépgyártó csarnok (kiállítási poster))

2019
Csontos Györgyi: Ipari Örökség Tanműhely (I’5),
Miskolc, Egyedi Gépgyár, Kutatás, 2018.
in: Borsos András – Markó Balázs - Wittek Krisztina - Kiss Gyula (szerk.): YBL 140, A SZIE Ybl Miklós Építéstudományi Kar jubileumi értesítője az iskola alapításának 140. évfordulója alkalmából, SZIE Ybl Miklós Építéstudományi Kar, 2019., p. 143.

Csontos Györgyi: Ipari Örökség Tanműhely (I’5)
in: Anthony Gall– Markó Balázs - Kiss Gyula – Mizsei Anett – Rohoska Csaba – Ferencz Marcel – Wittek Krisztina (szerk.): Ybl műhely© műterem 2018-2019, Budapest, 2019, p.118.

2020
Ózdi Városi TV, Krónika, 2020.01.31.
https://www.ovtv.eu/index.php/20-hirek/6788-oeroeksegvedelem-2


Ipari Örökség Tanműhely (I’5) csoportos hallgatói kiállítás
Ózd, Digitális Erőmű, 2020. 01. 31.
(Csontos Györgyi (kurátor): Kiállításmegnyitó, Ózdi Törzsgyár (kiállítási poster))

Ipari Örökség Tanműhely (I’5) csoportos hallgatói kiállítás
Miskolc, Művészetek Háza, 2020. 01. 31.
(Csontos Györgyi (kurátor): Egyedi gépgyártó csarnok (kiállítási poster))

Ipari Örökség Tanműhely (I’5) csoportos hallgatói kiállítás
in: YBL(ayers) – iskola (az építészet) határain innen és túl,
Budapest, FUGA, 2020. február 5-7.
(Csontos Györgyi (kurátor): Kiállításmegnyitó, Ózdi Törzsgyár (kiállítási poster))

Mizsei Anett: YBLayers – helyzetjelentés az Ybl-ről
in: Építészfórum, Megjelenés: 2020.05.02.
https://epiteszforum.hu/yblayers--helyzetjelentes-az-ybl-rol

2021
Csontos Györgyi: „Ipari örökség oktatása az Yblön”
in: 50 . Román András Műemlékvédelmi Nyári Egyetem,
Eger-Noszvaj, 2021. június 30.

2022
Csontos Györgyi: „Ipari örökség az építész-praxisban és -oktatásban”
in: I. Ipari Örökség Konferencia,
Budapest, Közlekedési Múzeum, Északi Járműjavító, 2022. 10. 13.

© Ybl Miklós Építéstudományi Kar