Projekt tervezési terület

Újpalota

Ybl Miklós Építéstudományi Kar

1146 Budapest, Thököly út 74

Óbudai Egyetem - Bécsi úti Campus

1034 Budapest, Bécsi út 96/B
© Ybl Miklós Építéstudományi Kar

Építészmérnöki alapképzés

Építészmérnöki szakon jelenleg lehetőség van nappali vagy levelező képzésre egyaránt jelentkezni.
A képzések ideje 3,5 év (7 félév).

A BSc szakunkon 2017-ben egy jelentős tantervátalakítás történt, mely a korszerű igényeknek megfelelő, műhely-műterem alapú oktatást helyezi előtérbe. Diákjaink évfolyamonként egy műhelyvezető oktató szárnyai alatt dolgoznak, aki elkíséri őket az első évtől a diplomavédésig. A tantárgyak programjaiban cél, hogy minél jobban kapcsolódjanak egymáshoz, a megszerezhető tudást strukturáltan adják át, a szakma folyamatos fejlődésének megfelelően a kortárs módszerek, anyagok és szerkezetek, szoftverek megismertetésével adjanak piacképes ismereteket.

Műszaki menedzser alapképzés

A Műszaki menedzser alapképzésünk kifutó képzés.

Építőmérnöki alapképzés

Építőmérnöki szakon jelenleg lehetőség van nappali vagy levelező képzésre egyaránt jelentkezni. A képzések ideje 4 év (8 félév). Az alapképzésen belül lehetőség van duális képzésre.

Életének egyik nagy döntése előtt áll: diplomát készül szerezni. Diplomát, amely tartalmat, értelmet adhat munkájának. Az építőmérnöki szakma ilyen hivatás. Mérnöknek lenni annyi, mint alkotni: a természet törvényeinek ismeretében választ adni a társadalom igényeire, hasznos és szép dolgokat létrehozni. Korszerű építőmérnöki tudás birtokában Ön is vállalkozhat majd arra, hogy olyan mérnöki műtárgyakat tervezzen, építsen vagy üzemeltessen, amelyek a társadalom javát szolgálják, legyenek ezek hidak, toronyházak, autópályák, alagutak vagy éppen víztározók.
Az Ybl Miklós Építéstudományi Karon lehetősége nyílik arra, hogy elsajátítsa az építőmérnöki szakmát, hogy olyan tanároktól tanuljon, akik nagy gyakorlati tapasztalattal, magas szakmai felkészültséggel és komoly hivatástudattal rendelkeznek!