Projekt tervezési terület

Újpalota

Ybl Miklós Építéstudományi Kar

1146 Budapest, Thököly út 74

Óbudai Egyetem - Bécsi úti Campus

1034 Budapest, Bécsi út 96/B
Szerkezet-építőmérnöki mesterképzési szak (MSc)

A képzés célja:

A képzés célja szerkezet-építőmérnökök képzése, akik - az építőmérnöki alapképzés céljain túlmenően - megfelelő gyakorlat után képesek az építőmérnöki létesítményekkel kapcsolatos szerkezet-építőmérnöki vonatkozású műszaki fejlesztési, kutatási, irányítási, projektmenedzseri feladatok önálló ellátására, továbbá bonyolult és speciális mérnöki létesítmények tervezésére és szakértésére. Felkészültek tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására.

MIRE VÁLIK ALKALMASSÁ?

 • A megszerzett tudás alkalmazására és gyakorlati hasznosítására, a problémamegoldó technikák felhasználására.
 • A tudományág szakmai ismereteinek, felmerülő új problémáinak, új jelenségeinek feldolgozására.
 • A lehetőségek szerint helytálló bírálat vagy vélemény megfogalmazására, döntéshozásra, következtetések levonására.
 • A megoldandó problémák megértésére és megoldására, eredeti ötletek felvetésére.
 • Önművelésre, önfejlesztésre, a saját tudás magasabb szintre emelésére, a szerkezetépítés témakörében további szakismeretek elsajátítására.
 • Építési, fenntartási és üzemeltetési, vállalkozási és szakhatósági feladatok koordinálására, vezetésre a szerkezet-építőmérnöki
  területen.
 • A szerkezetépítés területén komplex mérnöki szemlélet alkalmazására.
 • Műszaki, gazdasági komplex folyamatokban való részvételre a szerkezet-építőmérnöki kutatás-fejlesztés integrálásával, a minőségirányítási rendszerbe történő bekapcsolódással.
 • Angol nyelvű szerkezet-építőmérnöki dokumentáció megértésére.
 • A szerkezet-építőmérnöki tervezésben való alkotó, irányító közreműködésre.
 • Jogszabályokban, illetve a mérnök kamarai szabályok által rögzített szakmai gyakorlat után tervezői és/vagy szakértői jogosultságra a szakiránynak megfelelő építőmérnöki szakterületen
 • ÉRVÉNYESÜLÉSI TERÜLETEK

  Végzett hallgatóink keresettek a szakmában, a tervezői, beruházói és építéskivitelezési oldalon ugyanúgy, mint a hatósági munkában, illetve a mérnökképzésben is.

  Tanulmányi tájékoztató: