Projekt tervezési terület

Újpalota

Ybl Miklós Építéstudományi Kar

1146 Budapest, Thököly út 74

Óbudai Egyetem - Bécsi úti Campus

1034 Budapest, Bécsi út 96/B
© Ybl Miklós Építéstudományi Kar
Duális Építőmérnöki BSc

Gyakorlat, pénzügyi önállóság, karrierlehetőség, ezt jelenti a duális képzés.

A duális képzés Európa-szerte, így hazánkban is egyre népszerűbb képzési forma. A korszerű duális mérnökképzés során a hallgatók a tanév szemeszteri során elméleti tudást szereznek, együtt tanulnak a nem duális képzésben részt vevő hallgatókkal, a félév oktatási időszakán kívül a Karral együttműködési megállapodást kötött cégeknél dolgoznak egy szakmai mentor irányítása alatt. A cég (partnerszervezet) a Karral kötött megállapodásban rögzített tananyagnak megfelelő ütemezésben ellátja a hallgatót olyan szakmai feladatokkal, amelyek a megszerzett elméleti tudás gyakorlatba átültetését segíti elő.
A hallgatók a cég által kijelölt gyakorlati képzőhelyen dolgoznak, ahol állást, fizetést és szaktudást kapnak. A hallgató négy éven át a vállalattól jövedelmet kap, sőt ösztöndíjban is részesülhet, ezzel pénzügyileg önállóvá válik.

A duális diplomával rendelkező munkavállalók keresettebbek, ugyanakkor a tanulmányok során olyan vállalati és ágazati kapcsolati tőke építhető, mely alapja lehet egy sikeres karriernek. A negyedik év végére a friss diplomás hallgató számottevő munkahelyi tapasztalatra is szert tesz, ami az elhelyezkedését nagyban megkönnyíti.

Az Ybl Miklós Építéstudományi Karon folyó építőmérnök képzésbe jelenleg szerződött partnerként a Grabarics Építőipari Kft. kapcsolódott be.

A Duális képzésbe jelentkezők felvételi folyamata:

  • Először a kiválasztott cégnél kell jelentkezni, ahol a cégről és felvételi elvárásokról lehet tájékozódni. Ha a cég számára is megfelel a jelentkező, akkor erről még a központi felvételi eljárás jelentkezési határideje előtt értesítést küld a felvételizőnek.
  • A központi felvételi eljárásban kell jelentkezni az Ybl Miklós Építéstudományi Kar Építőmérnök képzésére.
  • "F" tanterv: