Projekt tervezési terület

Újpalota

Ybl Miklós Építéstudományi Kar

1146 Budapest, Thököly út 74

Óbudai Egyetem - Bécsi úti Campus

1034 Budapest, Bécsi út 96/B
© Ybl Miklós Építéstudományi Kar

Tanszék bemutatása

Tanszékünk az építészet történetével és a települések fejlődésével, tervezési problémáival, valamint e két fő területhez kapcsolódó feladatokkal foglalkozik. Tárgykínálatunk, és ehhez kapcsolódóan kutatási tématerületünk az épületrehabilitációtól, a műemlékvédelem és a tájtervezésen keresztül a környezetpszichológiáig, szociológiáig, a város- és közösségi tervezésig terjed, Feladatkörünkhöz tartoznak az szaknyelvi tárgyak is.

Oktatott tárgyköreink:

Építészettörténet:
A BSc képzés öt féléves tantárgycsoportja az egyetemes építészet történetéről. A kronologikus oktatást fellazítja a projektszemlélet, melynek keretén belül az egyes korszakokat más-más funkció nézőpontjából vizsgáljuk. Célunk, hogy a hallgatók magabiztosan tájékozódjanak az egyes korok építészetében és a korstílusok között, hogy átfogó, általános tudást szerezzenek, ami stabil alapként szolgálhat az egyes témákban való elmélyüléshez, specializációhoz.

Kultúrtörténet:
A történeti, társadalmi, művészeti törekvések, folyamatok és az építészet kölcsönhatását bemutató két féléves kurzus az MSc magyar és angol nyelvű képzésén is. A tantárgy az iparművészet, a képzőművészet és társművészetek építészeti vonatkozásait, összefüggéseit tárgyalja.

Építészetelmélet:
MSc-s tantárgy. Tematikájában a fontosabb építészetelméleti írók és műveik az ókortól a XX. század végéig, az építészet elméletének és gyakorlatának kapcsolata az egyes korszakokban, valamint szöveganalízis, összehasonlító elemzések szerepelnek.

Urbanisztika:
A várossal a BSc és MSc képzésen foglalkozunk, a települések kialakulásának, fejlődésének és működésének történetét, a települést alkotó társadalmi, gazdasági és környezeti összefüggéseket vizsgálva, érintve a településtervezési rendszer felépítését, a településfejlesztés és településrendezést, a fenntartható társadalom, gazdaság, a települési környezet összetevőinek folyamatait.

Tájtervezés:
Kurzus a környezettervezés és tájtervezés lehetőségeinek, eszköztárának és tervezési szemléletének megismerésére.

Választható tantárgyak:
Választható tantárgyaink jellemzően az építészet- és településtörténetéhez kapcsolódnak, pl. a magyar építészettörténettel, épületrehabilitációval foglalkoznak.

Műemléki felmérőtábor:
Tanszékünk igyekszik az iskola hagyományaihoz kapcsolódni műemléki felmérőtáborok szervezésével, ezzel a műemlékvédelem alapvető feladataiban is részt vesz.

Angol nyelvi tárgyaink:
Szaknyelv A és B, és Kezdő Angol féléves kurzusok az angol építészeti szaknyelv megismerésére, kezdőtől haladó szintig.

Üzleti angol féléves kurzusunkon a hallgatók a legfontosabb üzleti szókincs megismerésén túl angol nyelvű üzleti készségeiket (pl. állásinterjúk, tárgyalástechnika, prezentációk, üzleti e-mail-, és jelentésírás) fejleszthetik

Vezetők