Projekt tervezési terület

Újpalota

Ybl Miklós Építéstudományi Kar

1146 Budapest, Thököly út 74

Óbudai Egyetem - Bécsi úti Campus

1034 Budapest, Bécsi út 96/B
© Ybl Miklós Építéstudományi Kar

Tanszék bemutatása

A Tanszék mai formájában a Kar 2019/20-as reorganizációjával jött létre egyesítve a két patinás, az Ybl Miklós Építéstudományi Kar képzésében régóta részt vevő szakterületet. Küldetésének tekinti, hogy az intézménybe járó hallgatók mindkét szakterületből nívós, a kor követelményeinek és színvonalának megfelelő képzést kapjanak, illetve lehetőségük legyen tudásuk és képességeik egyéni továbbfejlesztésére is a Tanszéken folyó kutatásokba történő becsatlakozással, Tudományos Diákköri munkákkal.

A tűzvédelmi oktatás évtizedes múltra tekint vissza és kezdetekor az ország egyetlen ilyen irányú, felsőfokú képesítést adó képzése volt. A speciális képzések során a katasztrófavédelem különböző, műszaki területeivel ismerkedhetnek meg az érdeklődők. A hallgatókat jól felszerelt laboratórium és magasszintű oktatói gárda (mind tanszéki oktató, mind meghívott óraadók) várja. A tűzvédelmi szakmérnöki képzés is a Tanszék irányításával zajlik évről évre fogadva a posztgraduális képzésen részt venni kívánó kollégákat. A szakmérnöki képzésben a szakma országosan elismert képviselői adják át speciális ismereteiket.

Az építőanyag-tudományi szakterület, különböző neveken és szervezeti egységekbe tagozódva, mindig is az oktatás egyik jelentős, a hallgatóknak szilárd elméleti és gyakorlati alapokat adó része volt. Az építész és építőmérnökhallgatóknak tanulmányaik és eljövendő szakmai életük szempontjából elengedhetetlen, hogy az épületeket, építményeket alkotó anyagok tulajdonságaival tisztában legyenek, és tudják, hogy az adott helyzetekre mi az építőanyag-gyártás korszerű válasza. A képzés során kötelező tárgyakon (pl. Építőanyagok és kémia, Építőanyagok és termékek) túl, a szakmai ismeretek elmélyítése érdekében szabadon választható kurzusokon (pl. Szigetelés- és betontechnológia, Minőségirányítás) mélyíthetik, illetve szélesíthetik a hallgatók ismeretanyagaikat. A hallgatók a tanszéki laboratóriumban kézzel fogható formában tapasztalhatják meg az elméleti tanulmányaik során megismert anyagokat, gyártmányokat.
A Tanszék oktatói magasszintű tudományos kutatói jártasságuk mellett sem szakadtak el a gyakorlati élettől, napi szinten kapcsolatban vannak az ipar aktuális trendjeivel és elvárásaival, melyet az oktatásba is igyekeznek azonnal beépíteni.

Jelenleg a Tanszék munkáltatásainak fő kutatási területei: az építőanyag újrahasznosítás kérdései, a korszerű, fenntartható építőanyagok alkalmazástechnikája, a betontechnológia legújabb eszközei, a tűz, illetve nagy hőmérséklet építőanyagokra gyakorolt hatása.

Vezetők