Projekt tervezési terület

Újpalota

Ybl Miklós Építéstudományi Kar

1146 Budapest, Thököly út 74

Óbudai Egyetem - Bécsi úti Campus

1034 Budapest, Bécsi út 96/B
© Ybl Miklós Építéstudományi Kar
Aktuális tanév TDK eseményei


59. Tudományos Diákköri Konferencia 2024 tavaszi félévben

Tisztelt Hallgatók!

A TDK, a tudományos diákköri mozgalom 70 éve működik Magyarországon. Lényege a tanár és a diák alkotó együttműködése, amely a tehetséggondozás sajátos formája a felsőoktatásban. Az Óbudai Egyetem elkötelezett az önként vállalt hallgatói tudományos tevékenység támogatásában. Próbálják ki magukat ebben az alkotó tevékenységben, melynek eredménye nemes versenyben jelenik meg a TDK konferenciákon. További sikeres munkát kíván:     

az Óbudai Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsa

április 4. 12:00    A kari elektronikus TDK rendszerben (https://tdk.ybl.uni-obuda.hu/) elkészített, véglegesített jelentkezési anyagot a konzulensnek engedélyeznie kell ezen határidőig.

április 5.    A kari TDT elnök eljuttatja a tartalmi kivonatokat és a jelentkezési lapokat az egyetemi TDT elnökének elektronikusan.

április 5.    A kari TDT elnök összeállítja a kari szekciók programját (az előadások 15 percesek, melyet 10 perces vita követhet) a szokásos formában, mely tartalmazza a szekciók elnevezését, a szekciók programját, valamint a rövid tartalmi kivonatokat, melyeket eljuttat az egyetemi TDT elnökének elektronikusan.

április 9.     A kari TDT elnök eljuttatja a szekciók elnökeinek, tagjainak, hallgatói titkárainak neveit, adatait az egyetemi TDT elnökének elektronikusan.

április 18. 12:00    A TDK dolgozatokat kari TDK rendszerbe feltöltik a hallgatók, ahonnan a plágiumellenőrzés is megtörténik. A kari TDT elnök továbbítja a dolgozatokat a szekciók bíráló bizottságának.

április 22. 12:00      Dolgozatonként minimum 2–2 bírálat begyűjtése az elektronikus rendszerben, jegyzőkönyvek és a lebonyolításhoz szükséges anyagok előkészítése.

április 24.      Az Óbudai Egyetem 58. Tudományos Diákköri Konferenciája karonkénti szervezésben.

április 25.     A kari TDT elnök eljuttatja a kari szekciók eredményeit és a dolgozatok bírálatait az ÓE ETDT elnökének, valamint rögzíti azokat a TDK portálban.

május 8. 17:00     Ünnepélyes eredményhirdetés: Budapest Tavaszmező utca 14–18. TG.17. terem