Projekt tervezési terület

Újpalota

Ybl Miklós Építéstudományi Kar

1146 Budapest, Thököly út 74

Óbudai Egyetem - Bécsi úti Campus

1034 Budapest, Bécsi út 96/B
© Ybl Miklós Építéstudományi Kar

Tanszék bemutatása

A tanszéken a klasszikus matematikai témakörök (matematikai analízis, differenciálegyenletek, valószínűségszámítás, lineáris algebra) tárgyainak oktatása mellett a térlátást fejlesztő CAD, ill. geometriai szoftverek (alap CAD ill. építészeti CAD szoftverek, Cabri 3D, GeoGebra) oktatása is történik, amely során virtuális 3D modellek geometriai módszerekkel való elkészítésében szerezhetnek jártasságot a hallgatók. Mérnöki számításokat támogató szoftverek használati módjait is oktatjuk. Az elméleti és gyakorlati geodézia órákon tanultakat mérőgyakorlaton lehet terepi körülmények között, projekt szemléletű feladattal is elsajátítani. Az 1980-as évek rohamos informatikai fejlődésével kialakult a térinformatika, amely igen hamar bekerült oktatásunkba is.

Az Ybl elődjének, a Felső Építő Ipariskolának indulása pillanatában már bekerült a geodézia is az oktatott témakörök közé, a matematikát pedig többek között Arany Dániel, a Középiskolai Matematikai Lapok (KÖMAL) alapítója tanította itt, 1905-1919 között. A korabeli geodézia gyakorlatokhoz használt eszközök a mai napig megtalálhatók a Karon. A hagyományos szögmérő műszerek egyre inkább kiszorultak a gyakorlatokról, felváltották őket a modern mérőállomások, a vonalzókkal és tussal történő térképrajzolást pedig gyakorlatainkon is kiszorították a CAD programok. 

A matematika és informatika tantárgyak oktatását jelenleg Dr. Talata István tanszékvezető főiskolai tanár, Dr. habil. Nagy Gyula főiskolai tanár, Dr. Katona János egyetemi docens és Dr. Mészáros Gergely Tibor adjunktus látják el. A geodézia és térinformatika tantárgyak oktatását jelenleg Dr. Szücs László egyetemi docens, Csala Bettina tanársegéd, Dr. Mészáros Gergely Tibor adjunktus és Tóth János mesteroktató látják el, de ez a névsor gyakran bővül a szakmában is elismert óraadókkal.

A tanszéken aktív kutatómunka zajlik, a tanszék Matematika és Informatika szakcsoportjában geometria, optimalizálás és statika határterületei, diszkrét geometria, konvexitás, kombinatorikus geometria, oktatásmódszertan kutatás, nyílt forráskódú hálózatbiztonság, a Geodézia szakcsoportban pedig régészeti geodézia témakörökben.

A tanszéki oktatók csoportja szoros kapcsolatban áll a szakmai szervezetekkel, társ-egyetemekkel és az ipar szereplőivel, ezzel biztosítva a korszerű, ipari elvárásoknak megfelelő oktatást.

Vezetők