Projekt tervezési terület

Újpalota

Ybl Miklós Építéstudományi Kar

1146 Budapest, Thököly út 74

Óbudai Egyetem - Bécsi úti Campus

1034 Budapest, Bécsi út 96/B
© Ybl Miklós Építéstudományi Kar
Ybl Háló

A bizottság feladata, hogy a Kar szakmai törekvéseit kiegészítse a hallgatók pályaorientációs, többszempontú felzárkóztatási és tanulási támogatásával. Feladatuk továbbá, hogy az oktatók számára módszertani segítséget kínáljanak, közreműködjenek a hallgatók és oktatók közötti kommunikációban, a probléma-szituációkban közvetítsenek és elősegítsék a megoldások megtalálását.

A bizottság működése során együttműködik a kari vezetéssel, az Egyetem pszichológusaival és a Kari Hallgatói Önkormányzattal.

A bizottság létszáma a vizsgált esettől függ, de legalább 2 főből áll. Tagjai a feladatra a dékántól kapnak felkérést, a felkérés nem lehet hosszabb időtartamú, mint a Kari Tanács tagjainak megbízatása. Elnökét a Kari Tanács jelöli ki.

Az YBL HÁLÓ létrejöttének hármas célja volt. Elsőként - a hallgatói lemorzsolódás csökkentése miatt is - kiemelt feladatunk a hallgatók támogatása az egyetemi életben, a tanulásban felmerülő problémákban. Várjuk hallgatóink megkeresését bármilyen nehézség esetén, legyen az a tantárgyakkal, hallgatótársakkal, oktatókkal, kollégiumi élettel kapcsolatos, vagy akár magánéleti probléma. A megoldási lehetőségek megkeresésében együttműködünk az Egyetem pszichológusaival és a HÖK -kel is. 
A HÁLÓ másik fontos célja az oktatók és a hallgatók közötti eredményes párbeszéd támogatása. Bármilyen konfliktus esetén az anonimitás biztosítása mellett közvetítünk az érintettek között annak érdekében, hogy a tanulás és az oktatás eredményessége és azt ezt lehetővé tévő együttműködés mindenki számára biztosított legyen.
Harmadik célunk az oktatók módszertani támogatása. Segítséget kínálunk minden olyan kérdésben, amely az oktatói munkában akár a diákokkal kapcsolatosan, akár az oktatásmódszertan szakterületén felmerül. 
Fontos feladatunknak tekintjük, hogy a rendelkezésre álló minden eszközzel segítsük a jó közösségben végzett eredményes szakmai munka feltételeinek biztosítását.

Elérhetőségeink: 
mizsei.anett@uni-obuda.hu
soltesz.erika@ybl.uni-obuda.hu
ybl.haalo@gmail.com

vagy személyesen a kari honlapon feltüntetett fogadóórák idejében.
Mizsei Anett, Soltész Erika

© Ybl Miklós Építéstudományi Kar

Soltész Erika és Mizsei Anett

Galéria