Projekt tervezési terület

Újpalota

Ybl Miklós Építéstudományi Kar

1146 Budapest, Thököly út 74

Óbudai Egyetem - Bécsi úti Campus

1034 Budapest, Bécsi út 96/B
TDK vagy MDK?

Rövid történet

Az első tudományos diákköri konferenciákat 1950/1951-es tanévben az Eötvös Loránd Tudományegyetemen és az akkori Veszprémi Vegyipari Egyetemen rendezték meg. A következő években egyre több és több iskola követte ezt a tehetséggondozási formát, majd 1955-ben 109 előadással megrendezték az első „Tudományos diákkörök országos konferenciáját”. A terjeszkedésnek és népszerűségnek köszönhetően 1973-ban megalakult az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT), Elnöke 1987 óta Prof. Dr. Szendrő Péter. 2003 óta a nagy mennyiségű pályamű miatt 16 szekcióban és azon belül is további tagozatokba sorolják és bírálják el őket.

A Diákkör célja a hallgatók kötelező iskolai feladatokon túl végzett kutató és alkotó tevékenységének bátorítása, segítése és értékelése. A legjobbnak tartott munkák alkotói jogot szereznek arra, hogy benevezzenek a kétévente megrendezett Országos Tudományos Diákköri Konferenciára.

A kidolgozott pályamunkák zsűri előtt kerülnek bemutatásra az intézményben - tehát az Ybl Miklós Építéstudományi Karon - amely során a hallgatók visszajelzést és értékelést kapnak. A konferenciák nyitottak, ezáltal bármely hallgató vagy oktató meghallgathatja az előadásokat és a hozzáfűződő kérdéseit is felteheti. A legjobb munkákat jutalomban részesíthetik és javasolhatják az OTDK-n való részvételt.

A hallgatók számára hasznos a részvétel, mert egy újabb felületet jelent, ahol megmérettethetik magukat és a munkájukat. Ha díjazzák a házi versenyen, előnyt jelent külföldi ösztöndíjak és pályázatok elbírálásakor, a mesterképzésre (MA, MSc), illetve a doktori képzésre (DLA, esetleg PhD) való bejutásban. Mindez fokozottan igaz azokra, akik az országos versenyen is részt vesznek és pályadíjat nyernek.

TDK-ra, MDK-ra csak a kötelező iskolai feladatokon kívül létrehozott alkotásokkal lehet jelentkezni. Ez azonban nem jelenti azt, hogy egy szakmai vagy órai feladat sikeres megoldása vagy egy jelessel értékelt szemináriumi dolgozat ne képezhetné az alapját vagy részletét egy beadandó munkának. Egy sikeres (pályadíjas) munka a diplomamunka alapja is lehet.

TDK és MDK

A kar Tudományos Diákkörében (TDK) résztvevő diákok témavezető mestereik segítségével végeznek kutatómunkát és mélyítik el ismereteiket az adott témakörben. A TDK pályaművek jellemzően írott kutatások. A művészeti képzésben részt vevő hallgatók MDK (Művészeti Diákkör) keretében dolgozzák ki és mutathatják be alkotásaikat, amelyek

Országos Tudományos Diákköri Konferencia (OTDK)

Az OTDK-t minden páratlan év (legutóbb: 35.OTDK 2021) tavaszán rendezik meg. Résztvevői az intézmények legjobbnak ítélt TDK pályaművei. A beérkezett munkákat 16 szekcióba, azon belül pedig további tagozatokba sorolják be. A besorolás célja, hogy a hasonló témakörű dolgozatokból tanuljanak és további információkat, nézőpontokat ismerjenek meg a hallgatók.

Az Országos Tudományos Diákköri Tanács (OTDT) tevékenységét jogszabály írja elő, mely szerint:
tudományos diákköri tevékenység összehangolásáért és az országos jellegű tudományos és művészeti diákfórumok szervezéséért felelős szervezet, amelynek működését a saját maga által megalkotott Szervezeti és működési szabályzata (SZMSZ) határozza meg (2011. évi CCIV. tv. a nemzeti felsőoktatásról, 63. § (4) szakasz). Az OTDT tagjai a tudományos szekciók elnökei (négy év mandátum), az aktuális rendező intézmények hallgatói képviselői (két év mandátum) és az Elnökségi tagok (öt év mandátum).

Érdemes rá figyelni!

A TDK, MDK és OTDK tartalmi és formai kritériumai eltérőek lehetnek számos ponton, ezért a hallgatóknak érdemes figyelembe venni az OTDK (megpályázni kívánt szekciójának) követelmény rendszerét, és az abban foglaltak szerint elkészíteni a pályaművet.

A konferenciára előzetesen nevezni kell a következők szerint: A dolgozathoz tartozó szerzők jelentkezési adatait és a tartalmi kivonatot rögzíteni kell a kari elektronikus TDK portálon, majd véglegesítés után a konzulensnek is engedélyezni kell a jelentkezést a kari TDK rendszerben.

Megéri a befektetett munka

A tudományos diákkör által elmélyítheted tudásodat a kötelező tananyagon túl. A kutatómunka során lehetőséged nyílik személyesen is megismerkedni és szakmai segítséget kérned oktatóidtól, és különbféle szakemberektől. Javul a kommunikációs készséged, előadásmódod.