Projekt tervezési terület

Újpalota

Ybl Miklós Építéstudományi Kar

1146 Budapest, Thököly út 74

Óbudai Egyetem - Bécsi úti Campus

1034 Budapest, Bécsi út 96/B
© Ybl Miklós Építéstudományi Kar
.
55. TDK 2022 tavaszi félév
TDK

Tisztelt Hallgatók!

A TDK, a tudományos diákköri mozgalom 70 éve működik Magyarországon.
Lényege a tanár és a diák alkotó együttműködése, amely a tehetséggondozás sajátos formája a felsőoktatásban. Az Óbudai Egyetem elkötelezett az önként vállalt hallgatói tudományos tevékenység támogatásában. Próbálják ki magukat ebben az alkotó tevékenységben, melynek eredménye nemes versenyben jelenik meg a TDK konferenciákon.

További sikeres munkát kíván:
az Óbudai Egyetem Tudományos Diákköri Tanácsa

  • április 7. 12:00 A kari elektronikus TDK rendszerben ( https://tdk.ybl.uni-obuda.hu/ elkészített, véglegesített jelentkezési anyagot a konzulensnek engedélyeznie kell ezen határidőig.
  • április 8. A kari TDT elnök eljuttatja a tartalmi kivonatokat és a jelentkezési lapokat az egyetemi TDT elnökének elektronikusan.
  • április 8. A kari TDT elnök összeállítja a kari szekciók programját (az előadások 15 percesek, melyet 10 perces vita követhet) a szokásos formában, mely tartalmazza a szekciók elnevezését, a szekciók programját, valamint a rövid tartalmi kivonatokat, melyeket eljuttat az egyetemi TDT elnökének elektronikusan.
  • április 12. A kari TDT elnök eljuttatja a szekciók elnökeinek, tagjainak, hallgatói titkárainak neveit, adatait az egyetemi TDT elnökének elektronikusan.
  • április 21. 12:00 A TDK dolgozatokat kari TDK rendszerbe feltöltik a hallgatók, ahonnan a plágiumellenőrzés is megtörténik. A kari TDT elnök továbbítja a dolgozatokat a szekciók bíráló bizottságának.
  • április 26. 12:00 Dolgozatonként minimum 2–2 bírálat begyűjtése az elektronikus rendszerben, jegyzőkönyvek és a lebonyolításhoz szükséges anyagok előkészítése.
  • április 27. Az Óbudai Egyetem 55. Tudományos Diákköri Konferenciája karonkénti szervezésben (a járáványhelyzet függvényében jelenléti, vagy online).
  • április 27. A kari TDT elnök eljuttatja a kari szekciók eredményeit és a dolgozatok bírálatait az ÓE ETDT elnökének.
  • május 4. 17:00 Ünnepélyes eredményhirdetés 1034 Budapest Bécsi út 96/b. Aud. Max.