Projekt tervezési terület

Újpalota

Ybl Miklós Építéstudományi Kar

1146 Budapest, Thököly út 74

Óbudai Egyetem - Bécsi úti Campus

1034 Budapest, Bécsi út 96/B
Impresszum

Az ÓE-Ybl Miklós Építéstudományi Kar mindent megtett azért, hogy a honlapon közölt információk pontosak és teljesek legyenek, de semmiféle felelősséget nem vállal ezen az információk bármilyen használatából adódó bármilyen káresemény bekövetkeztéért.

A honlapon található információk üzleti célra nem használhatók fel. Oktatási és kutatási célokra referenciák elhelyezhetők könyvekben, más on-line szolgáltatásokban, vagy más médián, de sem az egész tartalom, sem annak részei nem használhatók fel, nem publikálhatók, és nem terjeszthetők az Ybl Miklós Építéstudományi Kar előzetes engedélye nélkül. Az engedély kéréshez kérjük küldjön elektronikus levelet az dekani.hivatal.ybl@uni-obuda.hu cimre, melyben nevét, posta címét, a felhasználni kívánt információt, továbbá a felhasználás módozatát írja le.

Prof. Dr. habil. Gall Anthony
Dékán, felelős kiadó

Dr. Sugár Viktória, Dr. Fáczányi Zsuzsanna
Felelős szerkesztők