YBL logo

Óbudai Egyetem
Ybl Miklós Építéstudományi Kar

buda

pest

Ybl Miklós Építéstudományi Kar

1146 Budapest, Thököly út 74.

Óbudai Egyetem - Bécsi úti Campus

1034 Budapest, Bécsi út 96/B
Az Óbudai Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kara sok szeretettel üdvözli Önt a Korabeli építészeti mintarajzok XXI. századi újraértelmezése című virtuális kiállításán.

A különböző építészeti stílusok tudományos igényű feldolgozása, az emlékek felkutatása, leírása és lerajzolása, a művészeti formák szisztematikus tanulmányozása Európa-szerte az 1830-as években kezdődött és meghatározó volt a 19. sz. második felében, sőt, még a századfordulón is. Ennek nyomán egyre több és magasabb színvonalú mintakönyvet adtak ki. Ezeket a könyveket az iskola oktatási célra szerezte be és az oktatásban használta. A könyvtárunkban őrzött kiadványok minden bizonnyal napi használatban lehettek a 19. század végén és a 20. sz. elején.

A Kari könyvtár régikiadvány-gyűjteményének az I. világháború előtti állománya több, mint 2000 példányt számlál. Intézményünk elődje, az Állami Középipartanoda 1879. évi megalakulása előtti példányok száma eléri a 330-at. A könyvtárunkban őrzött legrégebbi kiadvány egy francia nyelvű, a vályog- és földfalú építésről szóló, illusztrált értekezés második és harmadik kötete 1792-ből.

A muzeális értékű különgyűjtemény az elmúlt évtizedekben a szabadpolcos részlegtől elválasztva, a könyvtárhasználók elől elzárva, sokak által ismeretlenül rejtőzködött, de most Karunknak lehetősége nyílt, hogy közkinccsé tegye a gyűjtemény legszebb darabjait. A Nemzeti Kulturális Alap Építőművészet Kollégiumához benyújtott sikeres pályázat eredményeképpen összesen 41 albumot, mintakönyvet, illetve mintalap-gyűjteményt tudtunk digitalizáltatni, melynek eredményeképpen ezek a kiadványok online elérhetőkké, tanulmányozhatóvá, használhatóvá válnak — mindezt az állomány veszélyeztetése nélkül.

A digitalizált állományokat az Építészmérnök BSc képzés hallgatói különböző kurzusokon feldolgozták, így például a Vizuális ismeretek tantárgycsoporton belül az egyik feladattípusnál a montázs alkotási elvét követték, míg a másiknál egyes építészeti motívumok átalakításával új, két- és háromdimenziós mintázatokat hoztak létre.

A Történeti épületek digitális modellezése kurzuson pedig első feladatként a mintakönyvekből egy-egy épületszerkezeti részlet, épületdísz háromdimenziós digitális modelljét kellett elkészíteniük a rendelkezésre álló anyagok felhasználásával. Második feladatuk pedig egy történeti, többlakásos lakóépület szintén háromdimenziós, digitális modelljének elkészítése volt.

A kurzusokon elkészült hallgatói munkákat ezen az oldalon tekinthetik meg.

Kellemes időtöltést kívánunk!

A mintakönyvek összefoglaló leírását készítette Rozmann Viktor.

A Vizuális ismeretek kurzus oktatói: Babály Bernadett, Dr. Bánföldi Zoltán, Gyulai Levente.

A Történeti épületek digitális modellezése kurzus oktatói: Horkai András, Dr. Sugár Viktória