Projekt tervezési terület

Újpalota

Ybl Miklós Építéstudományi Kar

1146 Budapest, Thököly út 74

Óbudai Egyetem - Bécsi úti Campus

1034 Budapest, Bécsi út 96/B

A Kari Tudományos Diákköri Bizottság szervezi és koordinálja a Kar hallgatóinak tudományos diákköri tevékenységét, a tudományos diákköri konferenciákat, az egyetemi és országos konferenciákon való kari részvételt, továbbá javaslatot tesz a kari TDK konzulensek jutalmazására és kitüntetésére.

A Kari Tudományos Diákköri Bizottság legalább 7 főből áll, tagjai:

  • a kutatási dékánhelyettes, aki egyben a bizottság elnöke (1 fő),
  • a szakok és képzési szintek képviseletében 1-1 fő oktató és 1-1 fő hallgató.
  • A bizottság titkára a Kari Hallgatói Önkormányzat delegáltja
  • Vezető