Projekt tervezési terület

Újpalota

Ybl Miklós Építéstudományi Kar

1146 Budapest, Thököly út 74

Óbudai Egyetem - Bécsi úti Campus

1034 Budapest, Bécsi út 96/B
© Ybl Miklós Építéstudományi Kar
Építőmérnöki BSc
Építőmérnöki BSc
 • NAPPALI VAGY LEVELEZŐ TAGOZATON 8 FÉLÉVES ALAPKÉPZÉS
 • Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Építőmérnök alapdiploma (BSc)
 • AZ ÉPÍTŐMÉRNÖKI HIVATÁSRÓL

  Életének egyik nagy döntése előtt áll: diplomát készül szerezni. Diplomát, amely tartalmat, értelmet adhat munkájának. Az építőmérnöki szakma ilyen hivatás. Mérnöknek lenni annyi, mint alkotni: a természet törvényeinek ismeretében választ adni a társadalom igényeire, hasznos és szép dolgokat létrehozni. Korszerű építőmérnöki tudás birtokában Ön is vállalkozhat majd arra, hogy olyan mérnöki műtárgyakat tervezzen, építsen vagy üzemeltessen, amelyek a társadalom javát szolgálják, legyenek ezek hidak, toronyházak, autópályák, alagutak vagy éppen víztározók.

  Az Ybl Miklós Építéstudományi Karon lehetősége nyílik arra, hogy elsajátítsa az építőmérnöki szakmát, hogy olyan tanároktól tanuljon, akik nagy gyakorlati tapasztalattal, magas szakmai felkészültséggel és komoly hivatástudattal rendelkeznek!

  SPECIALIZÁCIÓK:

  szerkezetépítő mérnök ágazaton:

 • geotechnika
 • magasépítési
 • tűz- és katasztrófavédelmi
 • infrastruktúraépítő mérnök ágazaton:

 • települési
 • MIRE VÁLIK ALKALMASSÁ?

  Az alapfokozat birtokában az építőmérnökök képesek az elvégzett ágazat és specializációnak megfelelően:

 • kellő szakmai gyakorlat és továbbképzés után tervezői jogosultság megszerzésére,
 • egyszerűbb fejlesztési feladatok önálló megoldására,
 • irányítás mellett érdemi mérnöki közreműködésre bonyolultabb tervezési munkákban.
 • Az alapfokozat birtokában az építőmérnökök képesek az építőmérnöki szakma teljes területén:

 • műszaki vezetői tevékenység végzésére,
 • építési műszaki ellenőri tevékenység végzésére,
 • építési, fenntartási és üzemeltetési, vállalkozási és szakhatósági feladatok ellátására,
 • településmérnöki és településüzemeltetési feladatok ellátására a közigazgatásban
 • kellő tanulmányi eredmény és/vagy felvételi vizsga után részvétel az MSc-képzésben.
 • Megjegyzés: A tűz- és katasztrófavédelmi specializáción végzett építőmérnökök a korábbi, főiskolai szintű tűzvédelmi mérnökök tűzvédelmi szakmai jogosultságaival rendelkeznek.

  ÉRVÉNYESÜLÉSI TERÜLETEK

  Geotechnika és magasépítési specializáció:

  Közmű- és mélyépítő vállalatoknál építésvezetőként, vállalkozási mérnökként, technológusként, vállalati vezetőként. Szerkezetgyártó és szakipari üzemekben irányító mérnökként, üzemvezetőként. Tervezőirodákban segédtervezőként, tervezőként. Több gyakorlati év és továbbképzés után önálló tervezőként. Kisvállalkozóként, vállalkozóként, szakhatóságoknál mérnöki munkakörben, oktatásban (szakmunkásképzés, szakközépiskola).

  Települési specializáció:

  Önkormányzatoknál települések infrastruktúrájának tervezésében való részvétel. Szakhatósági tervek, környezetvédelmi beruházások készítése. Közlekedési és közműtervező intézeteknél (vízellátás, csatornázás, gáz-távhőellátás), közművállalatoknál, gazdasági szervezeteknél. Önkormányzatok műszaki osztályain beosztott mérnökként, vezetőként. Kommunális üzemeknél vagy városgazdasági vállalatoknál beosztott mérnökként, vezetőként, vállalkozásvezetőként. Településtervezői irodákban segédtervezőként, tervezőként. Oktatásban (szakmunkásképzés, szakközépiskola). Infrastruktúra- és településtudományi kutatóintézetekben kutatóként.

  Tűz- és katasztrófavédelmi specializáció

  Állami tűzoltóságnál műszaki tiszti beosztásokban. Önkormányzati tűzoltóságoknál vezető műszaki tiszti beosztásokban. Biztosítótársaságoknál tűzvédelmi szakértőként. Mérnöki irodákban tűzvédelmi szakértőként. Gazdálkodó szervezeteknél tűzvédelmi szakértőként.

  Tanulmányi Tájékoztatók:

  "F" tanterv:

  Egyetemváltás következtében elfogadott tanterv:

  Korábbi tantervek: