Projekt tervezési terület

Újpalota

Ybl Miklós Építéstudományi Kar

1146 Budapest, Thököly út 74

Óbudai Egyetem - Bécsi úti Campus

1034 Budapest, Bécsi út 96/B
© Ybl Miklós Építéstudományi Kar
Infrastruktúra Építőmérnöki Mesterképzés (MSc)

A Karra az infrastruktúra-építőmérnöki mesterképzés keretein belül, magyar nyelven van lehetőség felvételizni. A képzés nappali tagozaton indul és 3 féléves. Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: Okleveles infrastruktúra-építőmérnök (MSc).

A képzés célja

A képzés célja infrastruktúra-építőmérnökök képzése, akik - az építőmérnöki alapképzés céljain túlmenően - megfelelő gyakorlat után képesek az építőmérnöki, elsősorban infrastrukturális létesítményekkel kapcsolatos műszaki fejlesztési, kutatási, irányítási, projektmenedzseri feladatok önálló ellátására, továbbá bonyolult és speciális mérnöki létesítmények tervezésére és szakértésére. Felkészültek lesznek továbbá tanulmányaik doktori képzésben történő folytatására is.

MIRE VÁLIK ALKALMASSÁ?

A hallgató az alap- (BSc) és a mesterképzés (MSc) során a szakmai kompetenciák elsajátításával az infrastruktúra tervezéssel, építéssel és beruházással magas szakmai szinten foglalkozó szakemberré válik, az összegző, rendszerző, komplex gondolkodásra építve. A szakmagyakorlásra vonatkozó jogszabályi előírásokat teljesítő kollégák akár tervezői, később pedig akár szakértői szakmagyakorlási engedélyt is szerezhetnek. A mesterképzés alkalmassá teszi a hallgatót kutatási munkákban való részvételre, a megszerzett tudás átadására, valamint Magyarország és az Európai Unió több posztgraduális képzésébe való bekapcsolódásra, későbbiekben akár PhD fokozat megszerzésére.

ÉRVÉNYESÜLÉSI TERÜLETEK

Végzett hallgatóink keresettek a szakmában, a tervezői, beruházói és építéskivitelezési oldalon ugyanúgy, mint a hatósági munkában, illetve a mérnökképzésben is.

Tanulmányi Tájékoztatók:

A 2023/24-es tanév tanterv módosítása folyamatban van, frissítés várható!

"F" tanterv: