Projekt tervezési terület

Újpalota

Ybl Miklós Építéstudományi Kar

1146 Budapest, Thököly út 74

Óbudai Egyetem - Bécsi úti Campus

1034 Budapest, Bécsi út 96/B
© Ybl Miklós Építéstudományi Kar
"Ökologikus lakhatás" - Kutatási projekt

"A „közösségibb” lakhatás alatt azt értjük, hogy szociológiai modellekre van szükség. Ilyennel a MÁV-telepek és Wekerle is rendelkeztek – a lakóparkok esetében viszont a fő szempont az eladható alapterület maximalizálása. Jelenleg folyik az Óbudai Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Karán két minta-lakóterület tervezése, amelyben számos közösségi szempont érvényesül. Az egyik ilyen a lakásválaszték meghatározása, ahol biztosítani kell ötszázaléknyi lakóegységet az ifjúság és szintén ötszázaléknyit az idősek lakhatására. Ezek a speciális bérlakások a lakóterületen belüli mobilitást is indukálják, ezzel létrehozva a körkörös lakhatás eszméjét. Fontos eleme a tervezési programnak az, hogy a lakóépületekben lesznek olyan közösségi terek, amelyek a lakásokat jótékonyan egészítik ki, így a lakóterület a teljesebb élet szolgálatába állhat. Újszerű gondolat az is, hogy a lakóterületet úgy kellett tervezni, hogy azt a lakóközösség fogja fenntartani és működtetni. Így nemcsak a lakóegység létesítése, hanem a további élete is fenntarthatóvá válik."

© Ybl Miklós Építéstudományi Kar