Projekt tervezési terület

Újpalota

Ybl Miklós Építéstudományi Kar

1146 Budapest, Thököly út 74

Óbudai Egyetem - Bécsi úti Campus

1034 Budapest, Bécsi út 96/B
© Ybl Miklós Építéstudományi Kar
RAJZ- ÉS ALKALMASSÁGI VIZSGA 2024
Felvételi

Az építészmérnöki szakra jelentkezőknek rajz- és alkalmassági vizsgát kell tenniük, amely az Óbudai Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Karán 2024. június 1.-én, szombaton kerül megrendezésre. A rajz- és alkalmassági vizsga feladata egy PORTFÓLIÓ összeállítása, amelyet kizárólag személyesen lehet leadni az Ybl Miklós Építéstudományi Karon, a behívó levélben megadott időpontban.

A rajz alkalmassági vizsgára összeállított PORTFÓLIÓ 5 db alkotást és 3 db fényképet foglal magába. A jelentkezők nem kapnak a helyszínen további feladatokat, kizárólag az otthon, önállóan elkészített portfóliót kell benyújtani.

A portfóliónak az alábbi munkákat kell tartalmaznia:

1. Épület környezetével (fényképpel):

Szabadkézi rajz készítése a felvételiző által választott épületről. A rajzhoz mellékelni kell egy fényképet is az épületről. (A fényképet is a jelentkezőnek kell készítenie, nem lehet az internetről vagy egyéb forrásból származó kép alapján rajzolni.) Az épület rajznak tartalmaznia kell az épület környezetét (pl.: háttér, növények), a fény-árnyék hatások és a textúrák (anyagminőségek) megjelenítését.

Technika: szabadon választott grafikai technika (ceruza, színes ceruza, toll, tűfilc, ecsetfilc, tus), vonalzó használata nem megengedett.
Rajz mérete: A/4-A/3 között
Fénykép mérete: A/5-A/4 között
Leadás: 1db grafika (eredeti, nem fénymásolat), 1db fénykép (fekete-fehér vagy színes is lehet, nem kötelező fotópapírra nyomtatni)

2. Kortárs (21. századi) épület környezetével (fényképpel):

Szabadkézi rajz készítése a felvételiző által választott kortárs (21. századi) épületről. A rajzhoz mellékelni kell egy fényképet is az épületről. (A fényképet is a jelentkezőnek kell készítenie, nem lehet az internetről vagy egyéb forrásból származó kép alapján rajzolni.) Az épület rajznak tartalmaznia kell az épület környezetét (pl.: háttér, növények), a fény-árnyék hatások és a textúrák (anyagminőségek) megjelenítését.

Technika: szabadon választott grafikai technika (ceruza, színes ceruza, toll, tűfilc, ecsetfilc, tus), vonalzó használata nem megengedett.
Rajz mérete: A/4-A/3 között
Fénykép mérete: A/5-A/4 között
Leadás: 1db grafika (eredeti, nem fénymásolat), 1db fénykép (fekete-fehér vagy színes is lehet, nem kötelező fotópapírra nyomtatni)

3. Fa (fényképpel):

Szabadkézi rajz készítése a felvételiző által választott fáról. A rajzhoz mellékelni kell egy fényképet is a fáról. (A fényképet is a jelentkezőnek kell készítenie, nem lehet az internetről vagy egyéb forrásból származó kép alapján rajzolni.

Technika: szabadon választott grafikai technika (ceruza, színes ceruza, toll, tűfilc, ecsetfilc, tus)
Rajz mérete: A/4-A/3 között
Fénykép mérete: A/5-A/4 között
Leadás: 1db grafika (eredeti, nem fénymásolat), 1db fénykép (fekete-fehér vagy színes is lehet, nem kötelező fotópapírra nyomtatni)

4. Síkkompozíció:

Absztrakt, két-dimenziós (sík) kompozíció készítése. A képeket nonfiguratív vizuális elemekből kell felépíteni, tehát a valós és felismerhető formákat kerülni kell (pl.: ember, növény, használati tárgyak, rajzfilmfigurák...stb). Egyszerű formákból (pl. geometrikus alakzatok, vonalstruktúrák, foltok), színekből és textúrákból lehet komponálni, valamint vizuális hatáselemekkel kísérletezni (pl.: fények, képi egyensúlyok, ritmusok, kontrasztok).

Technika: szabadon választott grafikai technika (ceruza, színes ceruza, toll, tűfilc, ecsetfilc, tus) vagy számítógépes grafika (tetszőlegesen választott grafikai programmal)
Grafika mérete: A/4-A/3 között
Leadás: 1db grafika vagy számítógépes grafika

5. Térkompozíció:

Absztrakt, három-dimenziós (tér) kompozíció készítése. A modelleket nonfiguratív vizuális elemekből kell felépíteni, tehát a valós és felismerhető formákat kerülni kell (pl.: ember, növény, használati tárgyak, rajzfilmfigurák...stb). Egyszerű tömegekből, szögletes és íves felületekből, színekből és textúrákból lehet komponálni, valamint vizuális hatáselemekkel kísérletezni (pl.: fények, átlátszóság, ritmusok, pozitív-negatív viszonylatok).

Technika: szabadon választott modellező technika (pl.: papír, fa, gipsz, üveg) vagy számítógépes modell (tetszőlegesen választott modellező programmal)
A modellről készített kép nyomtatási mérete: A/4-A/3 között (a kinyomtatott lapon több kép is lehet a modellről, különböző nézőpontokból fényképezve)
Leadás: 1db modellről készült kép vagy képsorozat (1 lapra nyomtatva)

A PORTFÓLIÓ leadása:

 • MAPPA. A portfóliót (az 5 db alkotást és a 3db fényképet) kizárólag mappában lehet leadni. Formátum: 1db A/2-es méretű fehér lap félbehajtva, feliratozva. A feliratnak tartalmaznia kell a jelentkező nevét és a felvi.hu oldalon megadott azonosító számát (számítógépes felirat kinyomtatva és a mappa elejére ragasztva, minimum 28-as betűméret).

 • PORTFÓLIÓ. Összesen 8db lapot kell tartalmaznia a mappának, az 5db alkotást és a 3db fényképet. Hiányos portfóliót nem áll módunkban elfogadni, valamint egy feladathoz nem adható le több lap (egy lapon szerepelhet több alkotás a 4. és az 5. feladatok esetében).

 • FELIRATOZÁS. Az 5db alkotást és a 3db fényképet feliratozni kell. A felirat tartalmazza a jelentkező nevét, a felvi.hu oldalon megadott azonosító számát, és az adott feladat sorszámát. A feliratokat az alkotások, fényképek hátoldalán kell elhelyezni (számítógépes felirat kinyomtatva és a munka hátoldalára ragasztva, minimum 14-es betűméret).

 • Az 1., 2., 3. feladatokhoz készült grafikákat eredetiben kell leadni (fénymásolatot nem fogadunk el).

 • A 4. és 5. feladatokhoz készült munkákat kizárólag papír alapon lehet beadni (pl.: nem tudunk elfogadni szobrokat eredetiben, vagy számítógépes munkákat digitális formátumban).

 • A rajz alkalmassági vizsgára leadott portfólió, csak a FELVÉTELIZŐ ÁLTAL ÖNÁLLÓAN elkészített alkotásokat és fényképeket tartalmazhatja! Idegenkezűség esetén a felvételiző kizárásra kerül a rajz alkalmassági vizsga folyamatából.

  A portfóliót 2024. június 1.-én, kizárólag személyesen lehet leadni az Ybl Miklós Építéstudományi Karon (1146 Budapest, Thököly út 74.), 9:00-13:30 óra között (a leadás pontos időpontja a behívón). (A jelentkezők nem kapnak a helyszínen további feladatokat, kizárólag a portfóliót kell benyújtani.)

  A PORTFÓLIÓ értékelése:

  A portfólióra „alkalmas” vagy „nem alkalmas” minősítést kapnak a jelentkezők.

  Az értékelés főbb szempontjai:

  - grafikai technikák alkalmazásának minősége (pl.: vonal- és felületkezelés, sraffozási technika, színek és textúrák érzékletessége)

  - rajztechnikai tudás színvonala (pl.: arányok, térmélységek, nézőpontok és perspektív rövidülések megfelelősége, fény-árnyék hatások érzékeltetése, kompozíciós megoldások)

  - építészeti gondolkodás, elhivatottság (pl. építészeti grafikai stílusok ismerete, a fényképek témáinak megválasztása)

  - kreativitás (elsősorban a kompozíciós feladatoknál)

  Egyéb információk:

 • A rajz alkalmassági vizsga díja: 4.000 Ft (a befizetéssel kapcsolatos információkról levélben kapnak tájékoztatást a jelentkezők, várhatóan 2024. május első felében).

 • A rajz alkalmassági vizsga alóli felmentésüket kizárólag azok a jelentkezők kérvényezhetik, akik korábban (az elmúlt 5 évben) már sikeresen teljesítették a vizsgát az Ybl Miklós Építéstudományi Karon (más egyetemeken teljesített rajz alkalmassági vizsgát nem tudunk elfogadni). A felmentést a Tanulmányi Osztályra 2024. május 1. és 15. között elküldött e-mail formájában kell kérelmezni, a korábbi sikeres teljesítést igazoló dokumentum mellékelésével (tanulmanyi.ybl@uni-obuda.hu).

 • A portfólió előbírálatát nem áll módunkban elvégezni. Kérjük, ne küldjenek e-mailben munkákat véleményezésre.

 • A Rajz alkalmassági vizsgára benyújtott alkotásokat és fényképeket archiválnunk kell, így azokat nem áll módunkban visszaadni a felvételi eljárás lezárulta után sem.

 • Ha a kijelölt napon (2024. június 1.) a jelentkező nem tudja benyújtani a portfólióját, pótleadási lehetőséget biztosítunk a későbbiekben. A pótleadási igényét a felvételizőnek e-mailben kell jeleznie 2024. május 30.-át megelőzően. Ennek lehetőségét csak indokolt esetben biztosítjuk (pl. tartós betegség, tanulmányi és munka célú külföldi tartózkodás), és az akadályoztatás okáról igazolást fogunk kérni.

 • A rajz alkalmassági vizsga eredményét 2024. június 14.-ig tesszük közzé a Kar honlapján (a jelentkezők az azonosító számuk alapján tájékozódhatnak az eredményükről). Kérjük, hogy a rajz alkalmassági vizsga sikeres teljesítésről szóló levelet őrizzék meg, mert ennek hiányában a későbbiekben nem lehet felmentési kérelmet benyújtani.

 • A rajz alkalmassági vizsga eredményével kapcsolatban kifogást, panaszt e-mailben 2024. június 24.-ig lehet benyújtani (tanulmanyi.ybl@uni-obuda.hu vagy babaly.bernadett@ybl.uni-obuda.hu), személyesen 2024. június 24.-én, hétfőn 10:00-14:00 óra között fogadjuk az Ybl Miklós Építéstudományi Karon. Kizárólag a személyes megjelenés alkalmával tudunk részletes értékelést adni a benyújtott portfólióval kapcsolatban, és az eredmények felülvizsgálati lehetőségét biztosítani.

 • További információk:

  Adminisztratív kérdésekben: Kámán Előd, oktatási ügyekért felelős dékán megbízott tanulmanyi.ybl@uni-obuda.hu

  A portfólióra vonatkozó kérdésekben: Dr. Babály Bernadett PhD babaly.bernadett@ybl.uni-obuda.hu

  A portfólió beadása után (2024. június 1.) csak azokra az e-mailekre van módunkban válaszolni, amelyek a felvi.hu-n regisztrált e-mail címekről érkeznek, és az üzenet tárgyában fel kell tüntetni a felvi.hu-n megadott azonosító számot.


  Példák a PORTFÓLIÓ elkészítésére