Projekt tervezési terület

Újpalota

Ybl Miklós Építéstudományi Kar

1146 Budapest, Thököly út 74

Óbudai Egyetem - Bécsi úti Campus

1034 Budapest, Bécsi út 96/B
Dokumentumok

Neptunon keresztül beadható dokumentumok:

A dokumentumok elérhetőek az Óbudai Egyetem Neptun oldalán.

 • Átvételi kérelem - szakváltás intézményen belül (Neptunon keresztül beadható - OE-0005)
 • Átvételi kérelem - munkarend váltás intézményen belül (Neptunon keresztül beadható - OE-0007)
 • Passzív félév kérelem (Neptunon keresztül beadható - OE-0002)
 • Aktív félév visszavonása iránti kérelem, passzív félév beiktatásával (Neptunon keresztül beadható - OE-0008)
 • Kérelem hallgatói jogviszony megszüntetésére (Neptunon keresztül beadható - OE-0001)
 • Dékáni méltányossági kérelem (Neptunon keresztül beadható - OE-0052)
 • Utólagos tantárgyfelvétel (Neptunon keresztül beadható - OE-0033)
 • Utólagos tantárgyleadás (Neptunon keresztül beadható - OE-0034)
 • Abszolvált hallgatóknak - Oklevél másodlat kiállítási kérelem (Neptunon keresztül beadható - OE-0048)
 • Abszolvált hallgatóknak - Oklevél másolat kiállítási kérelem (Neptunon keresztül beadható - OE-0049)
 • Abszolvált hallgatóknak - Oklevélmelléklet másodlat kiállítási kérelem (Neptunon keresztül beadható - OE-0050)
 • Abszolvált hallgatóknak - Oklevélmelléklet másolat kiállítási kérelem (Neptunon keresztül beadható - OE-0051)
 • Szakdolgozat/diplomamunka utólagos témajelentkezési kérelem (Neptunon keresztül beadható - OE-0014)
 • Vizsga és tárgyfelvétel letiltás feloldási kérelem (Neptunon keresztül beadható - OE-0021)
 • Abszolvált hallgatóknak záróvizsga jelentkezési kérelem (Neptunon keresztül beadható - OE-0022)
 • Aláírás és évközi jegy beírási kérelem (Neptunon keresztül beadható - OE-0023)
 • Vizsgaeredmény beírási kérelem (Neptunon keresztül beadható - OE-0024)
 • Beírt jegy ellenőrzési kérelem (Neptunon keresztül beadható - OE-0025)
 • Önköltséges képzésről állami ösztöndíjas képzésre átsorolási kérelem (Neptunon keresztül beadható - OE-0036)
 • Állami ösztöndíjas képzésről önköltséges képzésre átsorolási kérelem (Neptunon keresztül beadható - OE-0037)
 • Új Nemzeti Kiválóság Program (ÚNKP) pályázathoz tanulmányi igazolás kérelem (Neptunon keresztül beadható - OE-0043)
 • Nemzeti Felsőoktatási Ösztöndíj (NFÖ) pályázathoz tanulmányi igazolás kérelem (Neptunon keresztül beadható - OE-0044)
 • Záróvizsga ismétlési kérelem (Neptunon keresztül beadható - OE-0054)
 • Token alapú rektori méltányossági kérelem (Neptunon keresztül beadható - OE-0067)
 • Token alapú utólagos K-MOOC kurzusfelvételi kérelem (Neptunon keresztül beadható - OE-0068)
 • Utólagos záróvizsga lejelentkezési kérelem (Neptunon keresztül beadható - OE-0069)
 • Pótmérés/évközi feladat határidőn túli leadási kérelem (Neptunon keresztül beadható - OE-0061)
 • Nyilatkozat költségtérítési díj fizetéséhez (Neptunon keresztül beadható - OE-0003)
 • Pénzügyi korrekciós kérvény (Neptunon keresztül beadható - OE-0004)
 • Számlakérési nyilatkozat (Neptunon keresztül beadható - OE-0019)
 • Önköltségi díj részletfizetési kérelem (Neptunon keresztül beadható - OE-0011)
 • Önköltségi díj mérséklési kérelem (Neptunon keresztül beadható - OE-0012)
 • Önköltségi díj fizetési határidő módosítási kérelem (Neptunon keresztül beadható - OE-0016)
 • Önköltségi díj határidőn túli határidő módosítási kérelem (Neptunon keresztül beadható - OE-0017)
 • Nyilatkozat vizsgáról történt távolmaradás igazolásához (Neptunon keresztül beadható - OE-0018)
 • Nyilatkozat duális képzésről (Neptunon keresztül beadható - OE-0026)
 • Nyilatkozat diákigazolvány elvesztéséről, ellopásáról, rongálódásáról, megsemmisüléséről (Neptunon keresztül beadható - OE-0027)
 • Ideiglenes diákigazolvány igénylési kérelem (Neptunon keresztül beadható - OE-0028)
 • Ideiglenes diákigazolvány megújítási/hosszabbítási kérelem (Neptunon keresztül beadható - OE-0029)
 • Hallgatói jogviszony aktuális félévre vonatkozó igazolás kiadási kérelem (Neptunon keresztül beadható - OE-0030)
 • Hallgatói jogviszony korábbi félévre vonatkozó igazolás kiadási kérelem (Neptunon keresztül beadható - OE-0031)
 • Jogviszonnyal nem rendelkező korábbi tanulmányi idő, jogviszony igazolás kiadási kérelem (Neptunon keresztül beadható - OE-0032)
 • Végbizonyítvány (abszolutórium) igazolási kérelem (Neptunon keresztül beadható - OE-0038)
 • Sikeres záróvizsga igazolási kérelem (Neptunon keresztül beadható - OE-0039)
 • Oklevél igazolás kiállítási kérelem (Neptunon keresztül beadható - OE-0040)
 • Végbizonyítvány (abszolutórium) igazolás másodlat kiállítási kérelem (Neptunon keresztül beadható - OE-0041)
 • Sikeres záróvizsga igazolás másodlat kiállítási kérelem (Neptunon keresztül beadható - OE-0042)
 • Demonstrátori pályázathoz tanulmányi igazolás kérelem (Neptunon keresztül beadható - 0E-0046)
 • Abszolvált hallgatóknak - Hitelesített leckekönyv kiállítási kérelem (Neptunon keresztül beadható - OE-0055)
 • Abszolvált hallgatóknak - Leckekönyv kivonat kiállítási kérelem (Neptunon keresztül beadható - OE-0056)
 • Szakdolgozat/diplomamunka utólagos témajelentkezési kérelem (Neptunon keresztül beadható - OE-0014)