Projekt tervezési terület

Újpalota

Ybl Miklós Építéstudományi Kar

1146 Budapest, Thököly út 74

Óbudai Egyetem - Bécsi úti Campus

1034 Budapest, Bécsi út 96/B
© Ybl Miklós Építéstudományi Kar

A könyvtár története

A Könyvtár története elválaszthatatlan a Kar történetétől, alapításának időpontja megegyezik a jogelőd intézmény alapításával.
Az Óbudai Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Kar első jogelőd intézménye, a Középipartanoda 1879-ben nyitotta meg kapuit. 1898-ban a Középtanodából kivált az építész-képzés és önálló intézményként megkezdte működését a Budapesti Magyar Királyi Állami Felső Építő Ipariskola. Az ideiglenes elhelyezések után 1901-ben Kolbenheyer Gyula és H. Gaál Adorján építészek tervei alapján Budapesten, a mai Thököly úton megépült gyönyörű épületben méltó és végleges otthonra lelt az építőipari szakoktatás és vele együtt a könyvtár.
A Könyvtárról szóló első írásos dokumentum 1923-ban jelent meg Hoffer Imre: Jelentés az intézet könyvtáráról címmel:
„…A könyvtár alapját azon könyvállomány képezi, melyet a Budapesti M. Kir. Állami felső Ipariskola kebeléből való kiválásunk és önálló intézetté való fejlődésünk alkalmával nyert. Ez időponttól kezdve könyvtárunk állandó dotációban részesült."
A korabeli könyvtári állomány nagyságáról Hoffer Imre a következőképpen írt:

 • a tanári szakkönyvtár 3100 db dokumentum
 • ifjúsági könyvtár 1500 db dokumentum
 • folyóirat könyvtár, amelynek periodika gyűjteményét reprezentálja a következő évi előfizetői lista:
  - 1 magyar, 7 német, 2 francia, 1 amerikai építőművészeti,
  - 1 magyar, 7 német építőipari,
  - 2 német anyagtani.

A háborúban jelentős károk érték a Könyvtárat. A példaértékű gyűjteményből, amelyet „megörökölt” a Kari Könyvtár, közel 2000 kötet maradt, és amely állományrész a Könyvtár szakmatörténeti külön-gyűjteménye. A muzeális gyűjtemény állományvédelmi okok miatt jelenleg a könyvtárhasználók számára nem hozzáférhető.
1972-től a Könyvtár felsőoktatási intézmény könyvtáraként működik.

A Könyvtár napjainkban

Az Óbudai Egyetem Egyetemi Könyvtár Thököly úti Könyvtára nyilvános, tudományos szakkönyvtár, amely tudásközvetítő tevékenységével a Karon folyó oktatást, kutatást, felsőfokú szakképzést és a nevelést szolgálja. Gyűjteményével, szolgáltatásaival közvetíti a hazai és nemzetközi hagyományos és elektronikus hordozókon megjelenő dokumentumokat a Karon oktatott tudományok területén.
A Könyvtár 200 m2 alapterülettel rendelkezik, szabadpolcos elrendezésű. Az olvasóterem és a kölcsönzőtér férőhelyeinek száma 30+15, azonban további 30 férőhely biztosított konzultációk és egyéni tanulás céljára a könyvtár előterében kialakított közösségi térben.
A Könyvtár állományát hagyományos és elektronikus dokumentumok, illetve szakkönyvek, időszaki kiadványok, jegyzetek, segédletek, szabványok, jogszabályok, tervezési segédletek alkotják. A Kar hallgatói számára a könyvtári beiratkozás ingyenes.
A Könyvtár szabályzatai az Óbudai Egyetem-Egyetemi Könyvtár oldalán olvasható a Szabályzatok fül alatt olvashatók.
A Kar területén hozzáférhető különböző információs adatbázisok elérhetők az Óbudai Egyetem-Egyetemi Könyvtár oldalán a Adatbázisok fül alatt.

A Könyvtár szolgáltatásai

A Könyvtár nyilvános alapszolgáltatásai minden könyvtárhasználó számára térítés nélkül vehetők igénybe. Ezek a következők:

 • kölcsönzés (a könyvtár által kijelölt gyűjteményrészekből),
 • számítógép-használat - adatbázisok használata, internet használat,
 • könyvtárközi kölcsönzés,
 • másolás, nyomtatás, szkennelés,
 • szakirodalmi tájékoztatás,
 • könyvtár által kijelölt gyűjteményrészek helyben használata
 • oktatás és kutatástámogatás

A Könyvtár kiegészítő szolgáltatása, a reprográfiai szolgáltatás, amely térítésköteles.
Olvasószolgálattal (kölcsönzéssel, tájékoztatással, irodalomkutatással) kapcsolatban keresse munkatársainkat.

Elérhetőség

Nyitvatartás:
Nyitvatartási idő itt az ÓE Könyvtár honlapján érhető el

Cím:
Óbudai Egyetem Egyetemi Könyvtár Thököly úti Könyvtár
1146 Budapest, Thököly út 74.

Postacím:
1442 Budapest Pf. 117.

Telefon:
+36 1 252 1270 / 2609-es mellék
+36 1 883 7877

E-mail:
thokoly@lib.uni-obuda.hu

Facebook oldal:
https://www.facebook.com/OE.Egyetemi.Konyvtar

Óbudai Egyetem Könyvtára

Az Óbudai Egyetem — Egyetemi Könyvtár nyilvános felsőoktatási könyvtár.
Cím:
1084 Budapest, Tavaszmező u. 15.-17.
Honlap itt érhető el