Projekt tervezési terület

Újpalota

Ybl Miklós Építéstudományi Kar

1146 Budapest, Thököly út 74

Óbudai Egyetem - Bécsi úti Campus

1034 Budapest, Bécsi út 96/B
© Ybl Miklós Építéstudományi Kar

Az intézet bemutatása

Az Ybl Miklós Építéstudományi Kar elődintézményeinek története több mint egy évszázadot ölel fel. Az építész, illetve építőmesteri képzés – bár nem a mai épületünkben – de már 1898-ban önálló intézetben folyt. A mai, Thököly úti épületbe 1901-ben költözött az iskola.

1972-től műszaki főiskolaként, majd egyetemi karon belül folytatódott az oktatás.

A főiskola 2000. január 1-jével a Szent István Egyetemhez csatlakozott, 2020. augusztusától pedig az Óbudai Egyetem részévé vált.

Az Építészmérnöki Intézet által irányított építész-oktatás jelenleg alap (BSc) - és mesterképzésen (MSc) folyik az intézetben. Bsc-n nappali és levelező, Msc-n magyar és angol nyelvű képzést kínálunk.

A BSc szakunkon 2017-ben egy jelentős tantervátalakítás történt, mely a korszerű igényeknek megfelelő, műhely-műterem alapú oktatást helyezi előtérbe. Diákjaink évfolyamonként egy műhelyvezető oktató szárnyai alatt dolgoznak, aki elkíséri őket az első évtől a diplomavédésig. A tantárgyak programjaiban cél, hogy minél jobban kapcsolódjanak egymáshoz, a megszerezhető tudást strukturáltan adják át, a szakma folyamatos fejlődésének megfelelően a kortárs módszerek, anyagok és szerkezetek, szoftverek megismertetésével adjanak piacképes ismereteket.

Az MSc képzésünk közvetlenül épül az alapképzésre, ahol a BSc-n megszerzett ismereteket van lehetőség tovább mélyíteni, specializálódni. Jelenleg két specializációs lehetőséget – építészeti tervezés és belsőépítészet, várostervezés és főépítész – kínálunk. Az MSc képzésen már kiemelten projekt alapú illetve speciális feladatok és témakörök kerülnek terítékre a tantárgyaknál.

A képzéseink sikerességét jól mutatja, hogy a végzett – sokszor már a végzés előtt álló hallgatóink is – gyorsan elhelyezkednek a munkaerőpiacon. A hozzánk jelentkező hallgatók száma folyamatosan emelkedik.

Az építészet minden területén találkozhatunk volt „Yblös” hallgatóval: tervezőirodákban, kivitelezésben, kutatásban, épületüzemeltetési és projektvezetői pozícióban, építésigazgatásban.

Az intézet négy tanszékből áll, ahol óraadókkal együtt közel 60 fő dolgozik:

  • Tervezés Tanszék
  • Építéstan Tanszék
  • Épített Környezet Tanszék
  • Vizuális Ismeretek Tanszék
  • Szimulációs Design Tanszék
  • Vezetők