Projekt tervezési terület

Újpalota

Ybl Miklós Építéstudományi Kar

1146 Budapest, Thököly út 74

Óbudai Egyetem - Bécsi úti Campus

1034 Budapest, Bécsi út 96/B
© Ybl Miklós Építéstudományi Kar
.
Szabadon választott tantárgy ismertetők 22/23/II.félév
Építészmérnöki Intézet

Kedves Hallgatók!

Hamarosan indul a 22/23/II.félév tantárgyfelvételi időszaka, ennek okán az Építészmérnöki Intézet rövid ismertetőkkel szeretne számotokra segítséget nyújtani a szabadon választható tantárgyak kiválasztásában.

Történeti épületek digitális modellezése

Érdekel, hogyan modellezhetnél meg történeti bérházakat?
Részt vennél egy hosszútávú projektben, melynek célja Budapest történeti épületállományának digitális feldolgozása?
Magabiztosan használod az ArchiCAD-et?
Ha fentiekre IGEN a válasz, akkor próbáld ki a Történeti épületek digitális modellezése c. tárgyat, melyben a féléves feladatod egy századfordulós fővárosi bérház vagy középület 3D modelljének elkészítése lesz.
Elkészített modelled a tervek szerint bekerül a Budapest Időgépbe, melynek próbaverzióját itt tudod megnézni: 
https://www.hungaricana.hu/hu/budapest-idogep/ 
(bal fent Rétegek >> 3D épületek)

Akadálymentes építészet a gyakorlatban

A tantárgy keretében megismerhetők azok a tervezési szempontok, amik akár kényelmesebbé teszik, akár a mai esélyegyenlőségi szempontok szerint használhatóvá teszik épített környezetünket. Kiderül, hogy az akadály mentesség, nemcsak a közlekedésben, hanem színekben, formákban, használati eszközökben is megjelenik.
A jelentkezők megismerhetik az akadálymentes építés és az egyetemes tervezés eszméjét, szemléletmódját, melynek segítségével érzékenyebbé válhatnak környezetükre és embertársaikra.
A tárgy teljesítésének feltétele egy beadandó kis feladat.

Szerves építészet

Ismerkedj meg a szerves építészet alapjaival, Makovecz Imre építészetével, és az ő gondolatai alapján alkotó más építészek épületeivel.
Találkozz aktív alkotókkal, akik bemutatják projektjeiket, épületeiket, amiből rengeteget lehet tanulni!
Az órákon kötelező a jelenlét, ezzel a kurzus teljesítését elfogadjuk!

Építészeti konferencia I.

ANGOL KRITÉRIUMTÁRGYKÉNT FELVEHETŐ szabadon választható tárgy, ahol egy idegen nyelvű konferenciára kell elmenned, igazolni a jelenléted, és ebből egy beadandó dolgozatot írni, ezt konzultálni a kurzusvezető oktatókkal.
A tárgy felvételével az egyik idegen nyelvű kritériumtárgy kiváltható!

BIP Design Project

A BIP - avagy Blended Intensive Program - egy Erasmus kurzus, amelyet 3, vagy több egyetem közösen hirdet meg. Az egész féléves kurzus online előadásokból és konzultációkból áll, kiegészítve egy jelenléti alkotóhéttel. 
A 2023. tavaszi félévben a lengyel Silesian University of Technology, Gliwice  építészkara "Universal design in micro-space planning" témájú BIP kurzust indít, amelyen karunkról 4 építészhallgató (harmadéves BSc, vagy elsőéves MSc) vehet részt. A kurzus várhatóan március közepén indul heti online órákkal, június végi lengyelországi alkotóhéttel zárul. Az utazásra, szállásra, étkezésre Erasmus hallgatói ösztöndíj (napi 70 Euró) biztosított. A kurzus nyelve angol.
Február 17-én pénteken 14:00 kezdettel a tetőtéri Erasmus teremben tartunk egy tájékoztatót, ezt követően rangsoroljuk a jelentkezőket és a kiválasztott 4 hallgató számára nyitjuk meg a kurzus Neptun felvételét.  
A tájékoztatóhoz online is lehet csatlakozni, a a https://us02web.zoom.us/j/86314392316 linken.

Tér- és formatan

A Tér- és formatan keretében megismerkedünk a grafikai tervezés alapelemeivel és vizuális kifejezési módjaival. Az építész üzeneteket közvetít - a gondolatokat mások számára is könnyen érthető, vizuális és térbeli formában jeleníti meg. A tantárgy az építészet grafikai-vizuális részével foglalkozik. A forma hozza
létre a tartalmat, legyen szó bármilyen képi elemről.
A rendelkezésre álló tér és a benne elhelyezett forma egymáshoz viszonyított helyzete befolyásolja, hogy miként érzékeljük a formát. A félév során ezeket vizsgáljuk több különböző feladaton keresztül.
A beadandók az alkotó szándékához, illetve egyedi-választható megjelenési formáláshoz vannak alakítva. A félév végén a hallgatók egy portfólióba összesítik az elkészült munkákat.

Tanulásmódszertan szabadon választható tantárgy

A 2 kredit értékű tantárgy egy jó hangulatú kurzus, amelyben beszélgetünk a tanulás kihívásairól, az eredményes tanulási módszerekről és a hatékony megoldásokról.
Foglalkozunk a sikeres időmenedzsmenttel, megismerjük a tanulási stratégiákat. Kipróbálunk mnemotechnikai játékokat, és beszélünk a szorongás, a vizsgadrukk leküzdési lehetőségeiről és a stresszkezelésről. Néhány órai feladat alkalmával közösen készítünk gondolattérképet, különleges építményt, valamint írunk mesét is. A félév során a hallgatói feladat a megbeszélt témákon alapuló 5 db, egyenként egy A/4-es oldalnyi írás.

Különleges tartószerkezetek

Kiegészítő szakismereti tárgy építészmérnök hallgatók számára összeállítva: az építészeti tervezés során sokszor előfordul olyan szituáció, amikor a hagyományos teherhordási megoldások, módszerek és szerkezettípusok nem tudnak megoldást adni egy adott problémára. Legyen ez alapozási, fesztávolsági, esztétikai, téralkotási vagy anyagasználati természetű kérdés; mindenképp célszerű megismerni pár fogást, melyeket a tarsolyból előrántva frappáns megoldást adhatunk ilyen helyzetekre.
A tárgy végigvezeti a hallgatót az efféle szerkezeti gondolkodás lépésein, kezdve az alapozást befogadó talajok/kőzetek tulajdonságaival, az alapozási módokkal, a szerkezettörténeten át a kortárs építészetben és mérnöki gyakorlatban rendelkezésre álló eszköztárig, például: sík-, és mélyalapok, boltozatok, héjak, nagyfesztávolságú-, és öszvérszerkezetek etc.
A tárgy hatékony és élvezetes elsajátításához szükséges az alapvető statikai és szilárdságtani fogalmak ismerete, ezért felvételét alapvetően felsőbbéves hallgatóknak javasoljuk, akik a főbb mechanikai tárgyakat már teljesítették, és/vagy érdeklődést és affinitást éreznek a tartószerkezetek vagy a strukturalista tervezés iránt.

A tárgy teljesítése az óralátogatáson túl egy beadandó tanulmány elkészítésével zárul.
A tárgy még nem elérhető neptunban, de hamarosan meghirdetésre kerül!
Az órarendi ideje: kedd 10.45-12.25

Parametrikus Építészet Elmélete

Ahogyan a DNS leírja a növény formáját, úgy egy geometriai konstrukció is leírható az őt formáló lépések sorozatával. A kurzus során biológiai, természeti és matematikai analógiákat vizsgálunk, ezekből merítünk ihletet az építészeti formakereséshez. A félév során tapasztalatot szerzünk az építészeti formálás parametrikus módszerének sajátosságaiban. Közös és önálló kutatásban térképezzük fel a parametrikus formák építészeti alkalmazását. A Rhino/Grasshopper szoftverkörnyezetet használjuk az elmélethez kapcsolódó gyakorlati módszerek kipróbálására. Végül megnézzük, hogy milyen funkció adható a formának, hogyan lehet építészeti formaként értelmezni.
A kurzus segít közelebb kerülni a 21. századi építészet formavilágának megértéséhez és gyakorlati módszereket ad az egyéni formavilág megtalálásához.

Magyar építészettörténet

A kötelező tárgyak keretében az európai építészet történetének oktatása mellett sajnos csak érintőlegesen jut idő hazánk épített örökségének megismerésére. Ezt a hiányt igyekeznek pótolni a magyar építészettörténet c. tárgyak, melynek első féléve a kezdetektől 1850-ig ad átfogó képet a magyarországi építészetről. A kurzus korszakonként tárgyalja az építészet főbb jellegzetességeit és kiemelkedő alkotásait történelmi és kultúrtörténeti kontextusba helyezve. A félév során jellemzően nem a jelenlegi országhatárokat, hanem koronként az akkori-egykori Magyarország határait tekintjük tárgyalásunk alapjának. A félév teljesítése egy egyedi témát feldolgozó tanulmány, illetve az előadásokon készített jegyzet felhasználásával történő rövid beszámoló elkészítésével lehetséges.

Települések története (MSc)

A tantárgy egy teljes félévet szán egy jelentős kultúrtörténettel rendelkező európai város bemutatására Pogány Frigyes műegyetemi tanár (1908-1976) Firenze, Róma, Párizs, Velence könyvei nyomán. A bemutatás a professzor munkáinak tematikáját követi, de Pogány útjai óta eltelt fél évszázad tükrében új nézőpontot vesz fel. A tárgy teljesítéséhez egy választott város középkori állapotát kell feldolgozni, térképét megrajzolni. A félévet – terveink szerint - tanulmányi kirándulás egészíti ki.

Épületrehabilitáció a gyakorlatban (MSc)

Az Épületrehabilitáció a gyakorlatban C típusú tantárgy nem épül szervesen a Bevezetés az épületrehabilitációba tantárgyra, annak elvégzése nem feltétele ennek felvételéhez. A félév során konkrét és gyakorlati példák elemzésén keresztül ismerkedünk meg az épületrehabilitáció sokrétű feladataival és lehetséges, olykor egyedi megoldásaival. Saját tanáraink mellett olyan meghívott előadóink lesznek, akik régi (gyakran műemlék!) épületek helyreállításán dolgoznak és hosszú évek tapasztalatát, sikereit tudhatják magukénak a területen. A kurzusban lehetőség szerint terepbejárást is beiktatunk, melynek során egy éppen zajló felújítást fogunk meglátogatni. A tantárgy teljesítése egy témába vágó, reményeink szerint érdekes és izgalmas feladat megoldáshoz kötött.

Üzleti Angol

A tantárgy célja az építész-és építőmérnök hallgatók angol üzleti szaknyelvi tudásának, angol nyelvű állásinterjú-, tárgyalás- és prezentációs készségeinek fejlesztése, annak érdekében, hogy jobban tudjanak érvényesülni egy nemzetközi munkakörnyezetben. Az órákon csoportos- és pármunkában, kommunikatív feladatok segítségével gyakorolják az angol nyelvet, rövid sajtó- és médiatartalmak segítségével tökéletesítik, szókincsfejlesztő feladatokkal bővítik a meglévő nyelvtudásukat.
A kurzus szintje a Közös Európai Referenciakeret szerint: B2
A kurzus teljesítésének feltétele: 2 ZH és egy félévközi projekt prezentálása szabadon választható üzleti témakörből.

Angol szaknyelv A

A tantárgy célja a hallgatók építészeti és műszaki angol szaknyelvi kompetenciájának fejlesztése annak érdekében, hogy a munkájuk során megtalálják a helyüket egy nemzetközivé váló világban. A szaknyelvi tematikába ágyazott szókincsfejlesztő feladatok, az olvasott és hallott szövegértés, valamint a beszédkészség egyaránt hangsúlyos szerepet kap a kurzus folyamán. A főbb témaköröket rövid újságcikkek és videók feldolgozásával tesszük érdekessé, helyenként rávilágítva bizonyos nyelvi jelenségek, például egyes állandósult szókapcsolatok használatára, a különféle igeidők, vagy éppen a szenvedő szerkezet szerepére. 
A hallgatók minden félévben legalább egy rövid kirándulást tesznek, amely az építészeti örökségünk megismerésére irányul.
A félév során minden hallgató lehetőséget kap egy saját maga által választott projektmunka angol nyelvű bemutatására prezentáció formájában. 
A kurzus szintje a Közös Európai Referenciakeret szerint: B1
A kurzus teljesítésének feltétele: 2 ZH és egy félévközi projekt prezentálása szabadon választható műszaki vagy építészeti témakörből.

Angol szaknyelv B

A tantárgy célja a hallgatók építészeti és műszaki angol szaknyelvi kompetenciájának fejlesztése annak érdekében, hogy a munkájuk során megtalálják a helyüket egy nemzetközivé váló világban. A szaknyelvi tematikába ágyazott szókincsfejlesztő feladatok, az olvasott és hallott szövegértés, valamint a beszédkészség egyaránt hangsúlyos szerepet kap a kurzus folyamán. A főbb témaköröket rövid újságcikkek és videók feldolgozásával tesszük érdekessé, helyenként rávilágítva bizonyos nyelvi jelenségek, például egyes állandósult szókapcsolatok használatára, a különféle igeidők, vagy éppen a szenvedő szerkezet szerepére. 
A hallgatók minden félévben legalább egy rövid kirándulást tesznek, amely az építészeti örökségünk megismerésére irányul.
A félév során minden hallgató lehetőséget kap egy saját maga által választott projektmunka angol nyelvű bemutatására prezentáció formájában. 
A kurzus szintje a Közös Európai Referenciakeret szerint: B2
A kurzus teljesítésének feltétele: 2 ZH és egy félévközi projekt prezentálása szabadon választható műszaki vagy építészeti témakörből.