Projekt tervezési terület

Újpalota

Ybl Miklós Építéstudományi Kar

1146 Budapest, Thököly út 74

Óbudai Egyetem - Bécsi úti Campus

1034 Budapest, Bécsi út 96/B
Építőmérnöki Intézet szakdolgozat és záróvizsga tájékoztató
DiplomaÉpítőmérnöki Intézet

Építőmérnök BSc, Tűzvédelmi szakmérnök és kifutó Építészmérnöki BSc (Tűz- és Kat. specializáció) képzés

Szakdolgozat határidők 2023/2024 II. félév

Szakdolgozat feladatlap véglegesítése: 2024.03.01.
A feladatlap véglegesítéséhez az új adatokat orso.renato@uni-obuda.hu címre kérem e-mailben.

Az Intézet fogja nyomtatni a neptunból, Intézetigazgató Úr aláírását követően el fogjuk juttatni a hallgatók részére. Ezen a feladatlapon a hallgatóknak kell beszerezniük a konzulensek aláírását, hogy elfogadható, beadható a szakdolgozat.

Minden hallgatónak kötelessége vezetni konzultációs naplót, minimum 4 konzultáció a félév folyamán. Ezt is bele kell majd kötni a szakdolgozatba. Amennyiben van külső konzulens is, először a külső konzulens aláírásait kell beszerezni, azok nélkül a belső konzulens nem ír alá!

A szakdolgozat elkészítésekor a hallgatói plágium nyilatkozatot is ki kell tölteni. Ezt is bele kell majd kötni a szakdolgozatba.

A titkosítással rendelkező szakdolgozatokba a titkosításra vonatkozó dokumentumokat (hallgatói kérelem + céges indoklás) is bele kell fűzni. A kérelmet és a céges indoklást előzetesen be kell mutatni e-mailben 2024.03.01-ig. Aki az említett határidőig nem küldi meg a dokumentumokat, annak nem fogjuk titkosan kezelni a szakdolgozatát.


Szakdolgozat beadás és feltöltés határideje:
tűzvédelmi szakmérnök képzés: 2024.05.15.
építőmérnöki és építészmérnöki BSC képzés: 2024.05.29.

A szakdolgozat beadása elektronikusan a „Diplomamunka Portál”-on fog végbe menni, továbbá az Intézet kér egy bőrkötéses példányt is beadásra, melyet a védés napján a hallgatóknak visszaadunk.
A bőrkötéses példányt a záróvizsgára hozzák magukkal.
Az elektronikusan beadandó dolgozatba a kötelező dokumentumokat (szakdolgozat feladatlap, konzultációs napló, plágium nyilatkozat, esetleg titkosításra vonatkozó iratok) be kell scannelni.
A bőrkötéses példányba az eredeti aláírt dokumentumokat kérjük.

Aki a szakdolgozatát nem adja be határidőre a „Diplomamunka Portál”-on, tehát nem lesz a dolgozat bíráltatva, akkor a „szakdolgozat tantárgy”-ra az aláírás megtagadásra kerül, továbbá a záróvizsgán nem vehet részt a félévben.

A bírálók felkérése a beadást követően fog meg történni.

A ZÁRÓVIZSGA:
A szakdolgozat megvédéséből áll – előadás prezentáció formájában, továbbá a záróvizsga tárgyak feleletéből. 


Kötelező záróvizsga tárgyak a képzéseken: 
Tűzvédelmi szakmérnök képzésen:

Létesítés és használat tűzvédelme, Tűzoltás és kárelhárítás továbbá egy választott Iparbiztonság/Tűzvédelmi berendezések tervezése közül

Építőmérnöki/Építészmérnöki BSC:
Komplex Építőmérnöki/Építészmérnöki kérdéssor.

Tűz- és katasztrófavédelmi specializáció: Létesítés és használat tűzvédelme, Tűzoltás és kárelhárítás továbbá egy választott Iparbiztonság/Tűzvédelmi berendezések tervezése közül.
Települési, Geotechnika vagy Magasépítési specializációhoz vonatkozó tételsor 


A záróvizsgára a neptunban kell majd jelentkezni, Ügyintézés/záróvizsgák menüpontban, melyről külön értesítést fognak kapni. Aki ide nem jelentkezik fel, nem vehet részt a záróvizsgán, külön Intézeti titkársági jelentkezés nem lesz!

Abszolvált hallgatókat érintő információ: Az abszolvált hallgatók feljelentkezéséhez szükséges leadni a  "OE-0022 - Abszolvált hallgatóknak záróvizsga jelentkezési kérelem", mely elérhető a hallgatók számára a neptunban.  A hallgatók a Neptun rendszerbe belépve az Ügyintézés/Kérvények menüpontban a Kitölthető kérvények fülön adhatják le a kérelmeket. Leadást követően a kérelem a hallgató képzés adatlapján beállított ügyintézőhöz kerül. A kérelem benyújtásának díja 12.000 Ft, melyet a kérvény feldolgozását követően a kari Tanulmányi Iroda ír ki a hallgató számára a Neptun rendszerben. A kérelem elfogadásának feltétele a kiírt tétel teljesítése. A befizetés elmaradása esetén a kérelem elutasításra kerül! 
Elkezdhetnek gondoskodni róla, hogy a gyűjtőszámlán az összeg rendelkezésre álljon.

A csatolt tömörített mappa tartalmaz: egy általános szakdolgozat készítési tájékoztatót (formai, tartalmi elvárások), mely a tűzvédelmi képzéseken kívül alkalmazandó, amennyiben a (települési, geotechnika vagy magasépítési) specializációt gondozó tanszék mást nem ír elő! 
A tűzvédelmi képzések hallgatói részletes szakdolgozati tájékoztatót is kapnak, továbbá mintát a kötelező szakdolgozati fájl felépítésről (egyébként a többi specializációnak is támpontot nyújt). Továbbá tartalmazza a szükséges nyomtatványokat is (kötési minta, konzultációs napló, hallgatói plágium nyilatkozat, titkosítási kérelem) és az aktuális záróvizsga kérdéssorokat.

Üdvözlettel: Orsó Renátó