Projekt tervezési terület

Újpalota

Ybl Miklós Építéstudományi Kar

1146 Budapest, Thököly út 74

Óbudai Egyetem - Bécsi úti Campus

1034 Budapest, Bécsi út 96/B
© Ybl Miklós Építéstudományi Kar

Tanszék bemutatása

Tanszékünk oktatási profiljába az épületszerkezetek, épületgépészet, energetika, valamint az építés-kivitelezés és a hozzá kapcsolódó gazdasági környezet tudományterületei tartoznak. 
Oktatóink kutatási területe sokrétű:  a tradicionális, avagy népi építészettől kezdve, a szerkezetek működése, adaptálása, a szerkezetekre való környezeti hatásokon át a közel nulla energiafelhasználású épületek, megújuló energiaforrások, épület tipológia, városenergetika területeket is kutatva, az Épületinformációs Modellezés (BIM) lehetőségein át, a tanulói problémamegoldó gondolkodásra optimalizált tananyagfejlesztésig.
Tanszékünk gondozásában van a több évtizedes múltra visszatekintő Népi Építészeti Tudományos Diákkör.
Az épületszerkezettan oktatás 5 félévében megismerik a hallgatók az alapvető épületszerkezeteket, amelyekkel még az adott félévben kapcsolódunk a tervezési feladataikhoz is. Az épületek tervezésével párhuzamosan a kivitelezéssel kapcsolatos elveket, szabályokat is meg kell ismerni, ezért már az épületszerkezeti ismeretekhez kapcsolódóan beszélünk azok kivitelezési sajátosságairól és az építési munkahelyről is. 
Az építéskivitelezés-szervezés tantárgyakban a hallgatók megismerik az építőipari ajánlatadás, költségszámítás formáit és módszereit, valamint az időbeni tervezés szabályait. 
Az épületgépészet tantárgyakban átadjuk azokat a gépészeti ismereteket, amelyek birtokában képesek lesznek a gépészeti rendszerek főbb működésének megértésére, és helyet tudnak biztosítani ezek számára a tervezett épületben. Mivel napjainkban egyre fontosabb az komplex szemlélet, mely az épületet energetikai szempontjait is szem előtt tartja, ezért jó példák bemutatásával kerülnek ismertetésre a korszerű megoldások és szabályozások.
A Társadalomtudományi alapismeretek tantárgycsoport keretén belül szerzik meg a hallgatóink a különböző társadalmi és gazdasági folyamatokban való eligazodáshoz szükséges ismereteket: a közgadaságtan és a jog alapismereteit, valamint a vállalatgazdaságtani, pénzügyi, HR, marketing és kontrolling ismereteket.
Tanszékünkhöz tartozik a Tanulásmódszertan tantárgy is, melynek célja a tanulási kultúra fejlesztése és a hallgatói lemorzsolódás csökkentése. A kurzus témáival támogatjuk, hogy  diákjaink a 21. század elvárásainak megfelelő módon tudják munkavállalói képességeiket, szakmai tudásukat és személyiségüket fejleszteni, és ennek érdekében képesek legyenek a minél hatékonyabb önálló tanulásra.
Ezeken felül több szabadon választható tantárgyat is tartunk, szintén széles spalettán, mint például: akadálymentes építészet, szerkezettervezés, környeztei hatások, BIM modellezés, tanulásmódszertan, kutatásmódsszertan. 

Vezetők