Projekt tervezési terület

Újpalota

Ybl Miklós Építéstudományi Kar

1146 Budapest, Thököly út 74

Óbudai Egyetem - Bécsi úti Campus

1034 Budapest, Bécsi út 96/B

A Kar operatív tanácsadó testülete a Vezetői Értekezlet, amelynek feladata különösen:

  • tanácsadó és véleményező testületként a dékán munkájának segítése,
  • a Kari Tanács számára készített előterjesztések előzetes véleményezése,
  • a Szenátus, a rektor, a Kari Tanács és a dékán határozatainak, a belső szabályzatokból fakadó feladatok végrehajtása, illetve a végrehajtás megszervezése, irányítása, felügyelte és ellenőrzése.

Vezetők