Projekt tervezési terület

Újpalota

Ybl Miklós Építéstudományi Kar

1146 Budapest, Thököly út 74

Óbudai Egyetem - Bécsi úti Campus

1034 Budapest, Bécsi út 96/B


A karok az oktatás-kutatás alaptevékenység végzésével foglalkozó, dékánok által vezetett szervezeti egységek. A dékánnak a kar vezetésével kapcsolatos feladatait a Kari Tanács és a Dékáni Hivatal segíti, elvégzendő munkáját és feladatait oktatási- és kutatási dékánhelyetteseivel megoszthatja.

Vezetők