Projekt tervezési terület

Újpalota

Ybl Miklós Építéstudományi Kar

1146 Budapest, Thököly út 74

Óbudai Egyetem - Bécsi úti Campus

1034 Budapest, Bécsi út 96/B
DIPLOMA_BSC_2022/23

Az YBL építész alapképzése diploma-félévének helyszíne a 2022/23-as tanévben Bakonybél bel- és külterülete lett - egy helyi civil-kezdeményezés és -megkeresés alapján elindítva.

A kurzus ezúttal is témaindító táborral indult, melynek funkciója egyrészt a diploma-munkafolyamat hatékony kezdésévek elősegítése, másrészt a már kialakult évfolyamközösség erősítése is. A tábor hagyományos programjaként a hallgatók az első napon a vendéglátó település történelmével, adottságaival, társadalmával először tartalmas szakmai előadások keretein belül, később pedig egyéni helyszínbejárás és kutatómunka során ismerkedtek. Az előadások az évfolyamot vendégül látó Szentkereszty Vendégházban zajlottak, melynek tulajdonosai (Szentkereszty Judit, Marticsek József) a saját vállalkozásuk és állatartó gazdaságuk bemutatásával nyitották meg a tábort. Az előadás sorozat további előadói voltak: Kis Vera (Bakonybél jegyzője), Természetvédelmi Igazgatóság vezetője, Kovács Attila erdészeti igazgató (Bakonyerdő), Vachtler Erik főépítész is. A további terepmunkát, helyszíni kutatásokat és konzultációkat a következő napon a Szent Mauríciusz Monostor perjelének az épületegyüttesüket és szerzetesi közösségüket bemutató vezetése, valamint a Bakonybéli Tájház munkatársának szakértő előadása gazdagította. A tábor lezárásaként a kurzuson oktató tanárok zsűrije előtt prezentálták a hallgatók a választott diplomatémáikat és helyszíneiket.

A diplomatervek– a képzés koncepciójának megfelelően – a bel- és külterületeken, valamint a monostor falain belül választott helyszínekre egyaránt változatos, ugyanakkor tendenciózusan öko- és eko-szemlélettel készített, a településszövethez és a természeti környezetbe is illeszkedő, helyben hiányként jelentkező funkciókat pótolni szándékozó, kisléptékű középületek, valamint mezőgazdasági és ipari funkcióval bíró épületegyüttesek javaslatai lettek.

Az YBL Bsc Diplomatervezés kurzus

Az YBL Bsc Diplomatervezés 2022/23 kurzus - végzett hallgatói:
Babity István: Közösségi aszaló / hrsz.: 240, 241, 242, 243 (Páskom utca)
Bacsa Bernadett: "Bakony" – Íjászbázis / hrsz.: ??? (Kerekerdő egyesület tábor területe???)
Bácsi Dorottya: “Bakony illata” – Parfümház / hrsz.: 135 (Kossuth Lajos utca)
Czebe Nikolett Ildikó: Gyógynövény tábor / hrsz.:0193/1, (Hideg völgy)
Czesznak Lili: Vadfeldolgozó és húsbolt / hrsz.: 55 (Petőfi Sándor utca)
Csorba Tamás: Asztalos manufaktúra / hrsz.: 504 (Malom utca)
Deák Angéla: "Malomkő" - Közösségi brikett-üzem / hrsz.: 22, 23 (Malom utca 5.)
Egyedi József: Gyógynövény sörfőzde / hrsz.: 0223/13 (Pápai utca)
Fekete Viktória: Asztalos műhely / hrsz.: 114 (Gyár-Fő utca)
Füzi Noémi: Termelői piac és térrendezés / hrsz.: 385/2 (Fő utca)
Gerhát László Bence: Pannon Csillagda - Megfigyelő házak / hrsz.: 0149/25 (???)
Halász Márk: "Akiért a harang szól" – Ravatalozó / hrsz.: ??? (Somhegypuszta, temető)
Kalácska Evelin: „Gyümölcsmentő”- Pálinkafőzde / hrsz.: 311 (Bakonybél, Jókai u. 66.)
Kistamás Anna: "Ora et labora et lege" - Monostori könyvtár / hrsz.: 29/02 (Szent Mauritius Monostor)
Kolman Martin: Pelletáló üzem / hrsz.: 0198/7 0198/8 (régi homokbánya)
Kovács Bence: Patakparti szörpfőzde / hrsz.:53, 54, 55 (Petőfi Sándor utca)
Kovács Szebasztián: "A víz útja" – Fürdőház / hrsz.: 0218/29(Gáthegyalja dűlő)
László Péter: Bivakszállás / hrsz.: 011/2 (erdő)
Lesti Sándor Bence: Madárkórház / 47.244960, 17.725705 (???)
Mészáros Rebeka: Üveghuta / hrsz.: 0122, 0124 (Somhegypuszta)
Nagy Janka: "Kacatgyár" / hrsz.: 442/6 (Rákóczi Tér)
Pádár Tamás: Táj-rehabilitációs központ / hrsz.:53, 54, 55 (Petőfi Sándor utca)
Partos Boldizsár: Gyógynövényes gyógyítóház / hrsz.: 0160 (Gerence part)
Patonai Natali Zoé: Húsbolt és pecsenyés / hrsz.: 91/1 (Petőfi Sándor utca 1.)
Pereszlényi Ákos Erik: Virológiai-növényvédelmi kutatólabor / hrsz.: 0198/7 0198/8 (régi homokbánya)
Petrányi Stella Róza: "Lépésről lépésre" - Papírmerítő műhely / hrsz.: 312 (Jókai utca)
Pletser Eszter: "Nyugalmi Pont" / hrsz.:210/8, 210/13 (Gáthegyalja dűlő)
Rideg Panna: "Levendula" - Szociális napköziotthon / hrsz: 693 694/1 694/2 (Deák utca 19.)
Szabó Réka: Kézműves sajtműhely / hrsz.: 29/1 (Szent Gellért tér) 
Szekeres Máté Balázs : "Dallamok a csendben" – Kultúrtér / hrsz.: 010/5 011/2 (erdő)
Szenner Hanna: "Hazatérés" – Ravatalozó / hrsz.: 8427 (Óvoda utca 10., temető)
Szunyog Gabriella: Pálinkafőző / hrsz.: 0194/5 (???)
Takács Blanka Flóra: "Kétéltű ház" - Szaporító laboratórium és mentőállomás / hrsz.: 0175/9 (Gella-patakpart)
Tito Mezares Dina Paulina: "Kapcsolódás" - Monostori sörfőzde / hrsz.: 29/02 (Szent Mauritius Monostor)
Uherkovich Gál Győző: Rekollekciós ház / hrsz.: 29/02 (Szent Mauritius Monostor)
Varga Dávid: Szépkorúak közösségi kertészháza / hrsz.: 90 (Petőfi Sándor utca 1)
Vörös Luca: Térségi anyaotthon / hrsz.: 901/3, 901/4, 901/5,901/6 (Somhegy utca

Az YBL Bsc Diplomatervezés 2022/23 kurzus - építész konzulensei:
Csontos Györgyi DLA (évfolyam-vezető), valamint
Dévényi Tamás, Gál Bence DLA, Laczó Zoltán, Mizsei Anett, Rohoska Csaba DLA.

BELTERÜLET:

Bakonybél belterületére javasolt funkciók jellemzően a településre érkező turistaforgalom és a helybéliek kiszolgálására is alkalmas - a bakonybéli erdők flórájának és faunájának feldolgozására is javaslatot tevő - vendéglátó és kereskedelmi egységek, az idősek és más támogatásra szoruló korosztályok segítését szolgáló intézmények, valamint a helyi termékek feldolgozását célzó, valamint a tradícionális szakmákat is újraéleszteni kívánó, kisléptékű mezőgazdasági és ipari létesítmények, üzemek lettek.

A köz- és ipari objektumoknál, illetve az összetettebb tervezési programok esetében is fontos szempont volt a település szövetének, beépítési sajátosságainak, falusias léptékének megtartása, ahhoz való illeszkedés megteremtése.

© Ybl Miklós Építéstudományi Kar

KÜLTERÜLET:

Bakonybél külterületére jellemzően az növények, állatok és emberek jólétét, egészségét javító és gyógyító funkciók javaslatai születtek – a gyógynövény-tábortól a kétéltűek mentőállomásáig. A témaválasztások reagáltak a speciálisan helyi adottságokra, valamint a már létező tradíciók intézmények tovább gondolására is - mint például a csillagda, a Cseh Tamás-napok, vagy éppen az egykori fürdő rekonstruálása.

A település határain kívüli, különleges természeti környezetbe készített tervek javarészt fokozottan környezetbarát, autonóm, alternatív megoldásokat is tartalmazó, valamint speciális körülmények között is megépíthető objektumokat vázoltak fel.

© Ybl Miklós Építéstudományi Kar

MONOSTOR TERÜLETE:

A Bakonybélen belül külön zárt világot alkotó, de mégis a településsel szerves egységet alkotó Szent Mauríciusz Monostor teülete szintén izgalmas diplomatémák helyszínévé válhatott. A történeti és műemléki épületegyüttesben való építészeti viselkedés igen összetett és sokrétű feladatot jelentett az erre a helyszínre tervező hallgatók számára.

A diplomatervek között a szerzetesi élet szellemi és fizikai tevékenységeinek teret adó, illetve a még hiányzó funkciókat magukba fogadó épületegyüttesek találhatóak – a termékelőállítástól a lelki gondozáson keresztül az egykor volt könyvtár rekonstruálásának kísérletéig.

© Ybl Miklós Építéstudományi Kar