Projekt tervezési terület

Újpalota

Ybl Miklós Építéstudományi Kar

1146 Budapest, Thököly út 74

Óbudai Egyetem - Bécsi úti Campus

1034 Budapest, Bécsi út 96/B
Kapy Jenő Szakkollégium

A Szakkollégium nem titkolt célja olyan érzékeny, de műszaki látásmóddal is rendelkező értelmiség szellemi nevelése, akik a legmagasabb szintre törekednek szakmájukban, másfelől sokoldalú tájékozottságuk és elkötelezettségük révén hasznos tagjaivá válnak a társadalomnak. A Szakkollégium további célja a nemzeti hagyományok megismerése, ápolása, és továbbadása; a magyarság kelet-nyugat összekötő szerepének megfelelően a kultúrák iránti ismeretének bővítése, megismerése. A Szakkollégium további célja a demokratikus értékrend megvalósítása, egyenlőség, szabadság, felelősségvállalás, szociális érzékenység megismertetése, olyan személettel, hogy a közéleti szerepvállalását, az értelmiségi feladatokra történő felkészülés tárgyi és személyi feltételeinek megismerhessék és elsajátíthassák. A Szakkollégium célja, hogy a Bsc és Msc képzésben résztvevő hallgatók együttműködését és szakmai és társadalmi szerepvállalását a közös projektekben, tanulmányi utakban elősegítse.

KAPY JENŐ SZAKKOLLÉGIUM PROGRAMTÍPUSAI:

  • kurzusok
  • tréningek
  • tanulmányutak
  • kerekasztal beszélgetések
  • előadások (nyílt előadások)
  • konferencia (hazai és nemzetközi)
  • épületlátogatások
  • támogatja a hazai műszaki felsőoktatást