Projekt tervezési terület

Újpalota

Ybl Miklós Építéstudományi Kar

1146 Budapest, Thököly út 74

Óbudai Egyetem - Bécsi úti Campus

1034 Budapest, Bécsi út 96/B
Tervezés
Építészmérnöki IntézetTervezés Tanszék

Az Épülettervezés tantárgyak hat tematizált féléven keresztül, változatos, egyre növekvő feladatokkal, lépésről lépésre vezetik be a hallgatókat az épületek tervezésének módszertanába, a kortárs áramlatok ismeretébe. A tárgycsoport utolsó eleme a hetedik félév, amikor diplomamunka keretében egy önállóan választott tematika és helyszín megkutatása és feldolgozása, valamint saját koncepció kidolgozása a feladat.

Összetett tér- és tömegformálási kísérletekkel indul az első félév. Hallgatóink még funkció nélküli kompozíciók létrehozása közben sajátítják el az építészeti gondolkodás alapjait. A tömegforma, a tér és a szerkezeti elemek kapcsolatait vizsgálják és értelmezik, modellezési és rajzi feladatok során. Ebben a félévben az arányok, az esztétika, az építészeti térformálás lehetőségeinek megismerése a cél, élményszerű, három dimenziós terek alkotásával. A térlátás, a technikai és rajzi készségek fejlesztése mellett az építészeti formálás, mint gondolatokat közvetítő eszköz felfedezése történik. Kilépve az ismert funkciók és megszokott sémák közül új, innovatív kompozíciók kikísérletezésével az építészeti tervezés és gondolkodás alapjait sajátítják el a hallgatók.

Hely, funkció és szerkezet összefüggéseire fókuszál a második féléves tematika. Kis léptékű lakóépületek, különböző természeti környezetben megvalósított „önfenntartó” épületek kialakítása során a koncepcióalkotást meghatározza az adott helyszín domborzata, klimatikus viszonyai és a hallgató által meghatározott „megbízói profil”, amely egyedi igényekkel és azokra válaszolva egyedi építészeti karakterrel ruházzák fel a terveket.

Valós városi szituációban, társasház-koncepciókon dolgoznak a következő félévben. Különböző terepviszonyok és beépítései paraméterek közt, a környezet elemzése és értelmezése, a helyszínhez meghatározott realisztikus tervezési program és építészeti kialakítás a cél. A XXI. századi nagyváros, mint a közösség és az ember életterének sajátosságait figyelembe véve a kortárs építészeti irányzatok megismerésére és azok alkalmazására fókuszálunk, a megfelelő helyen és módon. 

Mezőgazdasági és kisipari projekteken keresztül ismerkedhetnek meg a hallgatók a negyedik szemeszterben. Technológiai követelmények, különböző állatfajok igényei és feldolgozóipari funkciósorok tematizálják a félévet, amelynek során tradicionális és kortárs szerkezetek, anyagok, illetve a fenntarthatóság, gazdaságosság, működtethetőség szempontjait is vizsgálják. Vidéki, városon kívüli helyszíneken tradicionális gazdálkodó-kistermelő funkciókkal kísérleteznek, ugyanakkor e félév alkalmat nyújt, hogy  megismerkedjenek a nagyvárosi rozsdaövezetekkel, azok lehetséges újrahasznosításával.

Továbbra is aktuális helyszíneken, a városi szövetbe illeszkedő középület-funkciókkal dolgozunk a Komplex tervezés tantárgyak két félévében. Előbb kisebb, például kulturális és oktatási funkciókkal, majd nagyfesztávú szerkezeteket megkívánó, a városi ember igényeit szolgáló sport tematikájú épületekkel dolgoznak a hallgatók, a terveket komplex szemlélettel kidolgozva. A tervezési helyszínnel és tágabb környezetével kapcsolatban vizsgálatokat, hatástanulmányokat készítenek, kreatív feladatok segítségével feltárják a megoldandó városépítészeti és építészeti problémákat. Feladatuk, hogy komplex, kritikus gondolkodással, progresszív kutatási módszerekkel és vizsgálatokkal megfelelő tervezési programot határozzanak meg. Akreatív folyamat része a progresszív és pragmatikus építészeti célok kitűzése és megvalósítása. A  félév célja a fentiek mentén a tervezési módszerek fejlesztése, gyakorolása és összehangolása a társtudományokkal a koncepciótervtől a kiviteli terv szintjéig.

Épülettervezés I.

Épülettervezés II.

Épülettervezés III.

Épülettervezés IV.

Komplex I.