Projekt tervezési terület

Újpalota

Ybl Miklós Építéstudományi Kar

1146 Budapest, Thököly út 74

Óbudai Egyetem - Bécsi úti Campus

1034 Budapest, Bécsi út 96/B
Társadalomtudomány
Építéstan TanszékÉpítészmérnöki Intézet

Fontosnak tartjuk, hogy egy felsőoktatást végzett, egyetemi diplomával rendelkező értelmiségi ember a szűken vett szakterületénél tágabb perspektívában legyen képes szemlélni a világot, az abban zajló társadalmi-gazdasági folyamatokat, összefüggésben tudjon gondolkodni a "világ nagy kérdéseiről". A társadalmi jelenségek, viszonyok, az egyén társadalmi meghatározottságának megismerése a világban való boldogulás fontos alappillére. 

Építész hallgatóink számára a Társadalomtudományi alapismeretek tantárgycsoport keretén belül teremtjük meg a lehetőséget a különböző társadalmi és gazdasági folyamatokban való eligazodáshoz szükséges ismeretek megszerzésére. A tantárgycsoport első félévében a filozófia, szociológia, pszichológia tantárgyblokk keretében egyrészt  a megismerés vezérfonalára fűzött témákat beszélünk végig (úgy mint a világ megismerhetőségének kérdése, tudomány és művészet kapcsolata, a tudáshoz való hozzáférés története, a megismerésnek a nyelv általi meghatározottsága, személyészlelés, konfliktuskezelés, sztereotípiák, önismeret - stressz, stresszkezelés, pszichoszomatika, munkamánia, kiégés), másrészt társadalmi, szociológiai kérdéskörökkel foglalkozunk - a társadalmi struktúrák, mobilitás, kultúra, vallások témájával. Ezen kívül betekintést kapnak a hallgatók az építészetelmélet és az építészetszociológia területébe is.

A tantárgycsoport második félévében diákjaink megismerkednek a mikro- és makroökonómia alapjaival, tanulnak általános vállalkozási ismereteket és pénzügyi, valamint jogi alapismereteket is.

A harmadik félévben egy csoportfeladat keretében alkalmazhatják a megszerzett tudást: jogi, vállalatgazdaságtani, pénzügyi, HR, marketing és kontrolling ismeretekre építve egy fiktív vállalkozást kell “alapítaniuk”. A félév végén pedig egy prezentációval kell a képzeletbeli befektetőket megnyerniük a cégük számára.  A prezentációkból 2 részletet mutatunk be az 1. és 2. képeken. 

Galéria