Projekt tervezési terület

Újpalota

Ybl Miklós Építéstudományi Kar

1146 Budapest, Thököly út 74

Óbudai Egyetem - Bécsi úti Campus

1034 Budapest, Bécsi út 96/B
Építőanyagok
Építéstan TanszékÉpítészmérnöki Intézet

Az építész hallgató megismerheti az építés legalapvetőbb elemét az építőanyagokat, amely nélkül nem lehetséges minőségi komplex tervezési és építési tevékenység. Megismeri az építőanyagokkal kapcsolatos legalapvetőbb alapismereteket a gyakorlati példákon keresztül. 

Az ismeretek elmélyítése. A félév során valós megközelítéssel – a tervezéssel és a technológiával összefőzve vizsgáljuk az építőanyaggal kapcsolatos kontextusokat. 

Előre meghatározott, de mégis nyitott műhelymunkával hozzuk közelebb ismeretanyagot a hallgatóink számára. 

Az oktatók olyan előadásokra és gyakorlati tananyag összeállítására törekedtek, amelyek azoknak az elemi ismereteknek, készségeknek és építész kompetenciáknak az elsajátíttatását biztosítja, amelyek elengedhetetlenek a hallgatók munkaerő-piaci történő integrációjába.

A mai kor építészeti és mérnöki projektben használt építőanyagok megismerése. Az építészeti gondolkodás – tervezés és építőanyagok összekapcsolása használattal és a tulajdonságaik megismerésével – gyakorlati ismereteken keresztüli elsajátítása. 

A környezetbarát építőanyagok „felfedezése” és alkalmazása. A hangsúly a tulajdonságok megismerésén van, a felhasználó szemszögéből nézve és a felhasználót segítve. 

Az egyes termékek jellegzetes képviselői és a legismertebb márkanevek szintén ismertetésre kerülnek. 

Megismeri az egészséges építőanyagokat, de ismeretanyagában a káros anyagokat is, amely épület biológiailag fontos iránymutatást adhat a tervezési-kivitelezési munkái során.

A bontott építőanyagok és felhasználásukkal kapcsolatos általános ismeretanyaggal is gazdagodik tudástára.

A hallgatók kezükbe veszik az építőanyagokat és nem csak lelki, de érzelmi kapcsolatba is lépnek a különböző építőanyagokkal tapintás útján.

A félév során egy különleges építőanyag „tanulmányt vagy postert” készítenek. A feladat elkészítésénél a hallgató részéről önálló kutató és elemző munkát a legfontosabb, ahol számunkra nem a mennyiség, hanem a minőség - szakszerűség, tömör és világos fogalmazás, és az építész külalak fontos. Itt lehetőség szerint 2-3 évente teljesen új aspektusokból készítettünk feladatokat, amely követi a tervezési feladatokat és integrálja a piacra érkező legkorszerűbb anyagokat.

Fontos, hogy a problémamegoldó folyamatok között az építőanyagok ismeretével olyan hasznos információkat nyújtson, hogy a végzést követően a jövőbeli munkaadó és a munkát vállaló személy igényeit összehangolja. Az építőanyagok tantárgyban rejlő lehetőségek bővítik az egyén pálya- és a munkaerő-piacban rejlő ismeretét, és ezen ismeretek birtokában az egyén önálló és hosszú távú döntést tud hozni, mely későbbi döntéseinek meghozatalára is felkészíti.Szervesen kapcsolódik a tantárgy a hallgatók tervezési feladataihoz, amelynél arra törekszünk, hogy hallgatóink tanulmányaik végére birtokolják adott építészek életmódjába illeszthető, a környezet- és fenntartható építéstszolgáló tudást, és törekedjenek annak gyakorlatban történő megvalósítását. 

Galéria