Projekt tervezési terület

Újpalota

Ybl Miklós Építéstudományi Kar

1146 Budapest, Thököly út 74

Óbudai Egyetem - Bécsi úti Campus

1034 Budapest, Bécsi út 96/B
Tanulásmódszertan
Építéstan TanszékÉpítészmérnöki Intézet

Karunkon a hallgatói lemorzsolódás csökkentését és a tanulási kultúra fejlesztését szem előtt tartva műszaki tantárgyaink kiegészítéseként tanulásmódszertan kurzust ajánlunk a hozzánk felvételt nyertek számára. Célunk, hogy stabil módszertani és gondolkodásbéli alapokat adjunk  tanulóinknak arra, hogy a 21. század elvárásainak (Laar et al, 2020) megfelelő módon tudják munkavállalói képességeiket, szakmai tudásukat és személyiségüket fejleszteni, ennek érdekében képesek legyenek a minél hatékonyabb önálló tanulásra.

Fontosnak érezzük, hogy fejlődjenek azok a kompetenciáik, amik elősegítik a felvett tantárgyaik sikeres teljesítését és a vizsgákra való - minél kevesebb stresszel járó - felkészülést. A 21. századi munkavállalói kompetencia elvárásoknak megfelelően ismerjék meg a műszaki tudományterületen az egész életen át tartó önképzésre alkalmas online tanulási lehetőségeket, és a digitális állampolgárság kompetenciamodellje (Lanszki és Papp-Danka, 2017) szerint képesek legyenek élni ezekkel a lehetőségekkel.
Az intézményi stratégiához kapcsolódóan legyenek nyitottak a csoportmunkára, az új információk befogadására, törekedjenek a szakmai és általános műveltségük folyamatos fejlesztésére, és ehhez alkalmas módszertani ismeretekkel és attitűddel rendelkezzenek. A neveléstudomány és a pszichológia legújabb eredményeire alapozott tanulásmódszertani ismereteken túl kiemelt fontosságú témarészként kezeljük csoportmunkára való felkészítést [1][2], az időmenedzsment témáját, valamint a napjainkban mindennapi gyakorlattá váló online tanulás iránti attitűd formálását. Mindezeket elsősorban a műszaki tanulmányok szempontjából, azok támogatására fókuszálva, a diákok aktív közös tartalomkészítő tevékenységére építve valósítjuk meg.
A tantárgyat órarendjükhöz illeszkedően bármelyik félévben felvehetik a hallgatók, így különböző évfolyamok tanulói beszélgetnek, gondolkodnak együtt egy-egy témáról. A félév során csoportos és egyéni munkák [3] is készülnek, melyek részben szabad témaválasztásúak, részben kapcsolódnak aktuális tanulmányaikhoz is. 

Galéria