Projekt tervezési terület

Újpalota

Ybl Miklós Építéstudományi Kar

1146 Budapest, Thököly út 74

Óbudai Egyetem - Bécsi úti Campus

1034 Budapest, Bécsi út 96/B
Statika
Építéstan TanszékÉpítészmérnöki Intézet

Építészeti statika I.

A mechanika felosztása. A statika alapfogalmainak ismertetése. Az erő és a nyomaték fogalmának és tulajdonságainak bemutatása. Erőrendszerek vizsgálata, eredő erő, egyensúlyozó erő fogalma. Tartók osztályozása. Síkbeli, statikailag határozott, egyszerű és összetett tartók támaszerőinek számítása és igénybevételi ábráinak megrajzolása. Rácsos tartók rúderőinek számítása.

Alapvető követelmények: tartószerkezetek igénybevételi ábráinak megrajzolása, azok értelmezése.

Építészeti statika II.

Határozatlan tartók megoldása erő-, mozgás- és Cross-módszerrel. Épületeket érő hatások, terhek fajtái.
Az első évfolyamban tanult modellek (kéttámaszú tartó, konzol…) bemutatása valós épületeken. Családi ház tartószerkezeti megoldásai, közelítő méretek megadása.

Alapvető követelmények: Cross-módszer alkalmazása háromtámaszú tartó esetén. Családi ház tartószerkezeti rendszerének bemutatása. 

Építészeti szilárdságtan I. 

Bevezetés az általános szilárdságtanba. Alapfogalmak ismertetése, egyszerű szilárdságtani problémák megoldása.  Egyszerű és összetett igénybevételek számolása: központos húzás; központos nyomás; tiszta nyírás; kihajlás; egyenes hajlítás; ferde hajlítás; hajlítás és hajlítással egyidejű nyírás; hajlítás és normálerő; rugalmas és képlékeny hajlítás; csavarás; pecsétnyomás.

Alapvető követelmények: igénybevételek számítása (elégséges: központos nyomás; hajlítás és hajlítással egyidejű nyírás, kihajlás ismerete).

Építészeti szilárdságtan II.

Az igénybevételek bemutatása tartószerkezeteken. Többszintes épületek tartószerkezeti megoldásai és közelítő méretfelvétele.

Alapvető követelmények: valós épületek egyes tartószerkezeti elemeinek ismertetése, ezen szerkezet statikai vázának megrajzolása, teher ismeretében támaszerők számítása, a szerkezetet érő igénybevételek felismerése, számolása.

Tartószerkezetek I.

Bevezetés a vasbetonszerkezetek elméletébe. A vasbeton, mint tartószerkezet. A tartószerkezeti elemek bemutatása. Szabványok ismertetése, használata. Egyszerű feladatok megoldása Eurocode 2 szerint. Hajlított vasbeton gerenda működése I-II-III. feszültségi állapotban, számítás és ellenőrzés III. feszültségi állapotban. Vasbeton gerendák vizsgálata nyírásra. Többtámaszú vasbeton gerendák. Vasbeton födém vizsgálata. Nyomott oszlop kihajlása. A feladatokhoz kapcsolódóan a vasalási tervek értelmezése, készítése.
Ismerkedés a vasbeton csarnokok tartószerkezeti megoldásaival; elemei; statikai váza. Közelítő méretfelvétel. Monolit vasbeton csarnokok kivitelezése, zsaluzási terv.

Alapvető követelmények: hajlított vasbeton gerenda I-II-III. feszültségi állapotának ismertetése, hajlított vasbeton gerenda ellenőrzése III. feszültségi állapotban. Vasalási tervek értelmezése. Vasbeton csarnokok tartószerkezetének bemutatása rajz alapján.

Tartószerkezetek II.

Acél tartószerkezetek. Szerkezeti elemek bemutatása. Vonatkozó szabványok ismertetése, használata. Főbb igénybevételek számítása Eurocode 3 szerint: húzás; hajlítás-nyírás; normálerőkölcsönhatás-kihajlás; kifordulás; csavarozott kapcsolatok; hegesztett kapcsolatok. Közelítő méretfelvétel.
Bevezetés a faszerkezetű tartók számításába. Bevezetés a falazott szerkezetek tervezésébe.

Alapvető követelmények: a tanult acélszerkezetek igénybevételeinek számítása. Acél csarnokok tartószerkezeti rendszerei.

Galéria