Projekt tervezési terület

Újpalota

Ybl Miklós Építéstudományi Kar

1146 Budapest, Thököly út 74

Óbudai Egyetem - Bécsi úti Campus

1034 Budapest, Bécsi út 96/B
Épületszerkezetek
Építéstan TanszékÉpítészmérnöki Intézet

Az épületszerkezettani ismeretek segítségével megérthetővé válik, hogy hogyan állnak össze a szerkezeti elemek egységes épületté. Az egymásra épülő félévek során a hallgatóink megtanulják, az egyes épületszerkezeteknek milyen környezeti, épületfizikai, használati hatásokból eredő követelményeknek kell megfelelniük. Ez a tudás hozzásegíti a diákokat nemcsak szép, de jól működő, jól használható épületek tervezéséhez. Az átfogó épületszerkezettani alapfogalmak és szerkezetek megismerése után a diákjaink félévről félévre az elméleti alapok meghallgatása után a gyakorlatok során rajzban és maketten térben is elkészítenek egy egy szerkezeti részletet, makettet. A félévek felépítése hozzájárul az épület tervezés feladatoknál előforduló egyre komplexebb épületek egyre komplexebb szerkezeteinek megértéséhez és alkalmazásához. A szemeszterek során az egyszerű szerkezetektől kezdve, úgymint falak, alapozások, födémek lépcsők, a fedéseken, vizszigeteléseken, szárazépítési technológiákon át, a  különböző nyílászárókig egyre jobban megismerik az egyes szerkezeti elemek funkcióját, beépíthetőségét, kombinálhatóságát. A részletekben való elmélyüléssel és a részletrajzok konstruálásával vezetjük rá hallgatókat a mérnöki, logikus gondolkodásra, valamint célunk olyan megalapozott tudás kialakítása, amivel az általuk megálmodott épületeket működőképesen tudják megvalósítani. 

A félévek végén kapcsolódunk az épülettervezés feladathoz egy-egy részfeladattal, amelyek során az adott félévben megszerzett tudásukat alkalmazhatják az általuk megtervezett épületen. A pandémia időszakában sem állt meg a munka, az online konzultációk működtek, de szerencsére, amikor erre lehetőség volt, kihelyezett gyakorlatokat is tarthattunk, amit egy-egy építőanyag gyártó támogatásával tudtuk megvalósítani. Ilyenkor nem csak szerkezeti maketteken, hanem valóságban is láthatták, megfoghatták, kipróbálhatták az adott témakörhöz kapcsolódó épületszerkezeti elemeket a diákjaink.

Az épületszerkezettani ismeretek elsajátítása mellett a képzés fontos része a kivitelezési folyamatokkal kapcsolatos tudás megszerzése is. Célunk, hogy a hallgatók ismerjék meg az építési folyamatok előkészítési és technológiai munkarészeit is az ajánlatadástól az elkészült munka átadásáig. A költségvetés és az időbeli ütemterv készítésének gyakorlata mellett az egyes félévekben tanult épületszerkezetek kivitelezésének technológiáit tárgyaljuk a Technológiai utasításokban szokásos tartalmakkal. Ebben kapnak helyet az építési munkaterület kialakításának megismerése, a munkavédelemmel kapcsolatos megoldások és az elvárt minőség összetevőinek biztosítási lehetőségeival kapcsolatos tudások megszerzése is. A kivitelezési folyamatokat a tanultakat részletesen szemléltető filmek elemzésével, valamint valóságos projektekkel is bemutatjuk. Beruházó és kivitelező vállalkozások - sok esetben volt hallgatóink közreműködésével - biztosítanak legjelentősebb projektjeikre látogatási lehetőséget. Így többek között eljutottunk a MOL-Campus , a Drechsler-palota és a Krausz-palota építkezésre is. Diákjaink valós környezetben látják a tanult épületszerkezeteket, a kivitelezés gépeit, eszközeit, a munkaterület berendezésének megoldásait is - ezáltal is közel hozva az elméleti ismereteket a gyakorlattal, a tervezést a megvalósítással. 

Galéria