Projekt tervezési terület

Újpalota

Ybl Miklós Építéstudományi Kar

1146 Budapest, Thököly út 74

Óbudai Egyetem - Bécsi úti Campus

1034 Budapest, Bécsi út 96/B
Ipari örökség
Építészmérnöki Intézet

Az I’5 (Ipari Örökség tantárgy) keretében betekintést nyújt az ipari építészeti örökség világába.
Ismereteket ad át a műemlékvédelemi kutatások e területéről, a barnamezős területek és épületállomány revitalizációs lehetőségeiről, valamint a kortárs építészeti eredményekről.

  • A tudományos, műemléki kutatómunka gyakorlatának megismertetése e területen (felmérések, adatgyűjtések, rendszerezések)
  • A területhez tartozó építészeti örökség és kortárs építészet, valamint ezek együtthatásának tanulmányozása (elméleti munka)
  • Terepgyakorlatok és szakmai látogatások végzése (gyakorlati munka)

A féléves feladatok leginkább a budapesti barnamezős területek 1-1 kiemelkedő építészeti értéket hordozó épületének megkutatására irányul, melynek hozadéka, hogy a hallgatók e konkrét témán keresztül bevezetést nyernek a tudományos építészeti-örökségvédelmi kutatómunka világába, valamint a történeti és kortárs építészet e szűk, de élő és izgalmas területére.

A kurzus célja ezen túl a már a karon működő Ipari Örökség Tanműhely (I’5) munkájába, valamint a kutatási anyagok továbbfejlesztésével esetleges TDK-dolgozatok kidolgozásának elindítása is.

Az I’5 legutóbbi munkái a Észak-pesti vasútvonal felméréseihez kötődik (Istvántelek, Vasúttörténeti Park, Városligeti delta)

Galéria