Projekt tervezési terület

Újpalota

Ybl Miklós Építéstudományi Kar

1146 Budapest, Thököly út 74

Óbudai Egyetem - Bécsi úti Campus

1034 Budapest, Bécsi út 96/B
I'5_2019_ÓZD

Az ózdi törzsgyár felmérését összegző kutatási anyagot a Óbudai Egyetemen működő Ipari Örökség Tanműhely (I’5) készítette. A tudományos diákkör célja az ipari építészeti örökség tanulmányozása, értékeinek feltárása és feldolgozása, valamint lehetőség szerinti bemutatása a szakmai és azon kívüli platformokon egyaránt.

Az I’5 2019 évi kutatási munkája (melynek részei a nyári felmérőtábor és az őszi szemeszter során történő feldolgozás) az egykori ózdi vasgyár központi területének feltérképezését vette fókuszába. A kutatómunka módszerét tekintve egyedülállónak és úttörőnek mondható: a nagy kiterjedésű

vizsgált barnamezős terület teljes épületállományra kiterjedt és örökségvédelmi szempontból kategorizálta a nem értékes objektumoktól a kevésbé értékeseken keresztül az értékes és kiemelten értékes kategóriákig.

Az kategóriák felállításánál az örökségvédelmileg kiemelten értékes kategóriákba azok az épületek kerültek, amelyek építési korukat tekintve a 20. század fordulóján épültek, szerkezetük és/vagy építészeti kialakításuk különleges, helyzetük a gyár fizikai és mentális terében jelentős és még nagyrészt eredeti formájukban maradtak fenn. A teljes vizsgált területen 10 kiemelten értékes épület található. Az értékes kategóriába azok a többnyire a 20. század környékén épült objektumok kerültek, amelyeket még nem építettek át annyira, hogy az eredeti állapotuk rekonstruálhatatlan (többnyire megmaradtak a régi nyílászáróik, fal és tetőszerkezetük, homlokzati karakterük (több helyen a későbbi burkolat alatt), valamint a gyár fizikai és mentális térképén jelentős szerepet töltenek be. Ebbe a kategóriába 37 objektum került. A kevésbé értékes kategóriába az erősen átépített, már karakterüket vesztett objektumok kerültek, illetve amely történetéti és elhelyezkedési szempontból nem mérvadó. Ilyen objektumból 30 található a területen. A nem értékes kategóriába a 2. Világháború után épült, az építészeti karakterét és/vagy elhelyezkedését tekintve nem jelentős 33 objektum került.

A kutatómunka eredménye annak feltárása, hogy a nagymérvű bontások és területi avulás mellett is még mindig 110 objektumot lehet találni a gyárterületen, aminek közel fele (49%) értékes és kevésbé értékes kategóriába sorolható. Az ezen túli épületállomány hozzávetőlegesen fele-fele arányban kevésbé, illetve nem értékes kategóriába sorolható (a teljes állomány 26, illetve 25 %-a).

I'5_2019 résztvevők (ÓE Ybl):
Ádám Kristóf
Baglé Dávid
Bedrossian Dániel
Csibi Dániel
Fejes Péter
Gál Bence
Hornperger Arnold
Juhász Emese
Kulcsár Dávid
Szénási Dezső
Virág Norbert

Szervezők:
Hornperger Arnold (ÓE YBL, hallgató)
Kulcsár Dávid (ÓE YBL, hallgató)

© Ybl Miklós Építéstudományi Kar