Projekt tervezési terület

Újpalota

Ybl Miklós Építéstudományi Kar

1146 Budapest, Thököly út 74

Óbudai Egyetem - Bécsi úti Campus

1034 Budapest, Bécsi út 96/B
© Ybl Miklós Építéstudományi Kar
RAJZ- ÉS ALKALMASSÁGI VIZSGA

RAJZ- ÉS ALKALMASSÁGI VIZSGA – ÓE YBL MIKLÓS ÉPÍTÉSTUDOMÁNYI KAR - Építészmérnöki BSc szak

A rajz- és alkalmassági vizsga feladata: PORTFÓLIÓ összeállítása, amely 5 db alkotást és 3 db fényképet foglal magába. 
A portfóliónak az alábbi munkákat kell tartalmaznia:

1. Épület környezetével (fényképpel): 

Szabadkézi rajz készítése a felvételiző által választott épületről. A rajzhoz mellékelni kell egy fényképet is az épületről. (A fényképet is a jelentkezőnek kell készítenie, nem lehet az internetről vagy egyéb forrásból származó kép alapján rajzolni.) Az épület rajznak tartalmaznia kell az épület környezetét (pl.: háttér, növények), a fény-árnyék hatások és a textúrák (anyagminőségek) megjelenítését. 
Technika: szabadon választott grafikai technika (pl.: ceruza, színes ceruza, toll, tűfilc, ecsetfilc, tus), vonalzó használata nem megengedett.
Rajz mérete: A/4-A/3 között
Fénykép mérete: A/5-A/4 között 
Leadás: 1db grafika (eredeti, nem fénymásolat), 1db fénykép (fekete-fehér vagy színes is lehet)

2. Kortárs (21. századi) épület környezetével (fényképpel): 

Szabadkézi rajz készítése a felvételiző által választott kortárs (21. századi) épületről. A rajzhoz mellékelni kell egy fényképet is az épületről. (A fényképet is a jelentkezőnek kell készítenie, nem lehet az internetről vagy egyéb forrásból származó kép alapján rajzolni.) Az épület rajznak tartalmaznia kell az épület környezetét (pl.: háttér, növények), a fény-árnyék hatások és a textúrák (anyagminőségek) megjelenítését. 
Technika: szabadon választott grafikai technika (pl.: ceruza, színes ceruza, toll, tűfilc, ecsetfilc, tus), vonalzó használata nem megengedett.
Rajz mérete: A/4-A/3 között
Fénykép mérete: A/5-A/4 között 
Leadás: 1db grafika (eredeti, nem fénymásolat), 1db fénykép (fekete-fehér vagy színes is lehet)

3. Fa (fényképpel):

Szabadkézi rajz készítése a felvételiző által választott fáról. A rajzhoz mellékelni kell egy fényképet is a fáról. (A fényképet is a jelentkezőnek kell készítenie, nem lehet az internetről vagy egyéb forrásból származó kép alapján rajzolni.)
Technika: szabadon választott grafikai technika (pl.: ceruza, színes ceruza, toll, tűfilc, ecsetfilc, tus)
Rajz mérete: A/4-A/3 között
Fénykép mérete: A/5-A/4 között 
Leadás: 1db grafika (eredeti, nem fénymásolat), 1db fénykép (fekete-fehér vagy színes is lehet)

4. Szabadon választott téma: 

A felvételiző által önállóan meghatározott témában, méretben és technikával elkészített alkotás. (Bármilyen vizuális műfajban lehet alkotni, pl.: grafika, számítógépes grafika vagy modell, kisplasztika, dombormű, alkalmazott grafikai tervek és tárgytervezés, bútor...stb.)
Alkotás mérete: tetszőleges
Az alkotás eredeti vagy nyomtatási mérete: A/5-A/3 között (fekete-fehér vagy színes is lehet)
Leadás: 1 db (ha valaki több alkotást szeretne leadni, vagy egy alkotásról több fényképet szeretne készíteni, akkor egy kinyomtatott lapon több kép is szerepelhet, és/vagy leadhat több, de maximum 3db lapot)

5. Szabadon választott téma:

A felvételiző által önállóan meghatározott témában, méretben és technikával elkészített alkotás. (Bármilyen vizuális műfajban lehet alkotni, pl.: grafika, számítógépes grafika vagy modell, kisplasztika, dombormű, alkalmazott grafikai tervek és tárgytervezés, bútor...stb.) 
Alkotás mérete: tetszőleges
Az alkotás eredeti vagy nyomtatási mérete: A/5-A/3 között (fekete-fehér vagy színes is lehet)
Leadás: 1 db (ha valaki több alkotást szeretne leadni, vagy egy alkotásról több fényképet szeretne készíteni, akkor egy kinyomtatott lapon több kép is szerepelhet, és/vagy leadhat több, de maximum 3db lapot)

A PORTFÓLIÓ leadása:

 • Minden leadott munkán fel kell tüntetni jól olvashatóan a jelentkező nevét, a felvi.hu oldalon megadott azonosító számát, és az adott feladat sorszámát. A feliratokat az alkotások, fényképek hátoldalán kell elhelyezni (szabadkézi feliratozás vagy nyomtatott szöveg is lehet). 
 • Az 1., 2., 3. feladatokhoz készült grafikákat eredetiben kell leadni (fénymásolatot nem fogadunk el).
 • Az 1., 2., 3. feladatokhoz készült fényképeket (épületek, fa) ki kell nyomtatni és azokat is feliratozni kell.
 • A 4. és 5. feladatokhoz készült munkákat eredetiben (pl. grafikák, festmények), vagy kinyomtatva (pl.: plasztikákról készült fényképek, számítógépes grafikák, modellek), kizárólag papír alapon lehet beadni (pl.: nem tudunk elfogadni szobrokat eredetiben, vagy a számítógépes munkákat digitális formában).
 • Kérjük, hogy a portfólió feladatait egy mappában, vagy borítékban hozzák el, amelyen szintén tüntessék fel a jelentkező nevét és azonosító számát.
 • A rajz- és alkalmassági vizsgára leadott portfólió, csak a FELVÉTELIZŐ ÁLTAL ÖNÁLLÓAN elkészített alkotásokat és fényképeket tartalmazhatja! Idegenkezűség esetén a felvételiző kizárásra kerül a rajz- és alkalmassági vizsga folyamatából.
  A portfóliót 2022. május 28.-án, kizárólag személyesen lehet leadni az Ybl Miklós Építéstudományi Karon, 9:00-14:00 óra között. 

  A PORTFÓLIÓ értékelése:

  A portfólióra maximum 50 pontot kaphatnak a jelentkezők, amelyből minimum 25 pontot (50%) kell megszerezniük a rajz- és alkalmassági vizsga sikeres teljesítéséhez (25-50 pont megfelelt/0-24 pont nem megfelelt).

  Az értékelés főbb szempontjai:
 • grafikai technikák alkalmazásának minősége (pl.: vonal- és felületkezelés, sraffozási technika, színek és textúrák érzékletessége)
 • rajztechnikai tudás színvonala (pl.: arányok, térmélységek, nézőpontok és perspektív rövidülések megfelelősége, fény-árnyék hatások érzékeltetése, kompozíciós megoldások)
 • építészeti gondolkodás, elhivatottság (pl. építészeti grafikai stílusok ismerete, a fényképek témáinak megválasztása)
 • kreativitás (elsősorban a szabadon választott feladatoknál)
 • Egyéb információk:
 • A rajz- és alkalmassági vizsga díja: 4.000 Ft
 • A rajz- és alkalmassági vizsga alóli felmentésüket kizárólag azok a jelentkezők kérvényezhetik, akik korábban (az elmúlt 5 évben) már sikeresen teljesítették a vizsgát az Ybl Miklós Építéstudományi Karon (más egyetemeken teljesített rajz alkalmassági vizsgát nem tudunk elfogadni. korábban Karunkon eredményesen teljesített vizsga elfogadtatásához kérem, hogy az alábbi e-mail címre küldje meg a vizsga korábbi teljesítéséről kapott igazolást 2022. május 23-ig
  tanulmanyi.ybl@uni-obuda.hu (A visszajelzés határidőre történő elmulasztása esetén a korábban tett rajz- és alkalmassági vizsgáját nem áll módunkban figyelembe venni az idei jelentkezésénél).
 • A rajz- és alkalmassági vizsga eredményét 2022. június 10.-ig tesszük közzé a Kar honlapján (a jelentkezők az azonosító számuk alapján tájékozódhatnak az eredményükről).
 • A vizsga eredményével kapcsolatban kifogást, panaszt e-mailben 2022. június 24.-ig lehet benyújtani ( tanulmanyi.ybl@uni-obuda.hu ), személyesen 2022. június 23.-án, 10:00-14:00 óra között fogadjuk az Ybl Miklós Építéstudományi Karon (Dr. Babály Bernadett, helyszín: 1146. Budapest, XIV. Thököly út 74. „A” épület – tetőtér).
 • További információk: 

  Adminisztratív kérdésekben: Kámán Előd, oktatási igazgató tanulmanyi.ybl@uni-obuda.hu
  A portfólióra vonatkozó kérdésekben: Dr. Babály Bernadett PhD babaly.bernadett@ybl.uni-obuda.hu 

  A portfólió beadása után (2022. május 28.) csak azokra az e-mailekre van módunkban válaszolni, amelyek a felvi.hu-n regisztrált e-mail címekről érkeznek, és az üzenet tárgyában fel kell tüntetni a felvi.hu-n megadott azonosító számot.

  A 2022 májusi Rajz- és alkalmassági vizsga eredmények az alábbi fájlban elérhetők:

  Példák a PORTFÓLIÓ elkészítésére