Projekt tervezési terület

Újpalota

Ybl Miklós Építéstudományi Kar

1146 Budapest, Thököly út 74

Óbudai Egyetem - Bécsi úti Campus

1034 Budapest, Bécsi út 96/B
Építészeti geodézia
Építésinformatikai, Geod. és Mat. Tsz.Építészmérnöki Intézet

A geodézia két fő feladata a természetes és mesterséges objektumok helyzetének és alakjának meghatározása, valamint a tervezett objektumok kivitelezéshez szüksége pontjainak megjelölése a terepen. Ez a feladat erősen kötődik az építészmérnöki tevékenységhez is. Már amunka elején ismerni kell azt a helyszínt és annak jogi határait, amelyre a tervek készülnek, majd a helyes kivitelezéshez a precíz helyszíni kitűzés elengedhetetlen. Az építési munkálatok befejeztével pedig a szükséges földhivatali eljárások lefolytatását is el kell végeztetni.

Az építészeti geodézia című tantárgy célja, hogy a fent említett geodéziai feladatokra felhívja a figyelmet és képet adjon az építész hallgatóknak e feladatok végrehajtásáról is.

A tantárgy elején a helymeghatározással foglalkozunk. Ezen belül ki kell térjünk az egész világon alkalmazott koordináta-rendszerekre, majd szűkítve a munkaterületet, a magyarországi koordináta-rendszerekkel foglalkozunk. Ez a téma maga után vonja a koordináta-rendszerek terepi megvalósításaként az alappont-hálózatok kérdését, valamint a Magyarországon a hivatalos eljárásoknál alkalmazott térképek kérdését is. Ha már ismerjük a koordináta-rendszert, akkor röviden foglalkozunk a terepi pontok vízszintes koordinátáinak meghatározási módszereivel.

Az élet nem csak síkban, hanem gyakorlati szempontból háromdimenziós térben zajlik. Ezért a síkbeli koordináta-rendszereket a mérnöki tevékenység során a magasságokkal kell kiegészítenünk. Így a tantárgy foglalkozik a világban és Magyarországon alkalmazott magassági rendszerekkel is. Célunk, hogy a térképen látható információkat az építész hallgatók értelmezzék és plasztikusan tudják kezelni, azaz érezzék, hogy a térképen látható szintvonalak milyen lejtésű és alakú domborzatot ábrázolnak. Ezért topográfiai térképek alapján a hallgatók valósághű domborzatot mutató domborzatmodellt készítenek.

A tantárgy külön foglalkozik az épületek külső-belső részletes, nagy pontosságú felmérésével is. Ebben a témakörben kitérünk a homlokzatok mérésére hagyományos illetve modern technikákkal, mint például a lézerszkenner. A homlokzatok pillanatnyi állapota dokumentálásának egyik régóta alkalmazott, de máig használt módszere a fotogrammetria, amelynek végeredményeként a homlokzat merőlegesen vetített képét kell megkapjuk (ortofotó). E témakör keretében a hallgatók elvégzik az épület egy részének vízszintes felmérését, majd a homlokzatmérést, épületek különböző meghatározó pontjainak magasságmérését végzik el a gyakorlatban.

A tantárgyban az építési munkafolyamatok következő lépéseként foglalkozunk az épületek vízszintes illetve magassági kitűzésével is. Végül, hogy a téma minden területét érintsük, röviden kitérünk a földhivatalok működésére és a földhivatalokban az építési munkákkal kapcsolatos eljárásokra.

A félév folyamán az elméletben megszerzett ismereteket kiscsoportos gyakorlatok keretén élőben is elsajátíthatják a hallgatók.

Galéria