Projekt tervezési terület

Újpalota

Ybl Miklós Építéstudományi Kar

1146 Budapest, Thököly út 74

Óbudai Egyetem - Bécsi úti Campus

1034 Budapest, Bécsi út 96/B

A Karon a minőségirányítási rendszer működtetésével kapcsolatos operatív feladatok ellátására, valamint a karon folyó képzési és kutatási tevékenység ellenőrzésére Kari Minőségirányítási Bizottság működik.

A Kari Minőségirányítási Bizottság 4 főből áll, tagjai:

  • a kari minőségirányítási megbízott, aki egyben a bizottság elnöke,
  • tagjai 2 fő oktató
  •  a Kari Hallgatói Önkormányzat által delegált hallgató (1 fő).

Vezető