Projekt tervezési terület

Újpalota

Ybl Miklós Építéstudományi Kar

1146 Budapest, Thököly út 74

Óbudai Egyetem - Bécsi úti Campus

1034 Budapest, Bécsi út 96/B

A Kari Kreditátviteli Bizottság az Óbudai Egyetem Tanulmányi és Vizsgaszabályzatában meghatározott feladatokat látja el. 

A Kari Kreditátviteli Bizottság 6 főből áll, tagjai:

  • az oktatási dékánhelyettes, aki egyben a bizottság elnöke (1 fő), 
  • az intézetek képviseletében intézetenként 2 fő oktató (4 fő),
  • az oktatási ügyekért felelős dékáni megbízott (1 fő).

Vezető