Projekt tervezési terület

Újpalota

Ybl Miklós Építéstudományi Kar

1146 Budapest, Thököly út 74

Óbudai Egyetem - Bécsi úti Campus

1034 Budapest, Bécsi út 96/B
.
Egyetemi Kutatói Ösztöndíj Program (EKÖP)

Tisztelt Hallgató!

Ezúton tájékoztatjuk, hogy hamarosan megjelenik az Egyetemi Kutatói Ösztöndíj Program (EKÖP) felhívása, amely a korábbi Új Nemzeti Kiválósági Program (ÚNKP) és Kooperatív Doktori Program (KDP) megújított folytatása.

Az EKÖP alapkeret ösztöndíj pályázatai a felsőoktatásban részt vevő hallgatói, kutatói kiválóságot támogatják olyan – alapképzésben, mesterképzésben vagy doktori képzésben részt vevő – hallgatók, valamint fiatal oktatók, kutatók támogatásával, akik a felsőoktatási intézményben eredményes kutatási és alkotói tevékenységet folytatnak.

Az EKÖP-KDP azok számára biztosít támogatást, akik doktori hallgatói státuszuk mellett felsőoktatási intézményen kívül más munkahelyen (ipari partnernél) is végeznek kutatómunkát, elősegítve tudományos eredményeik gyakorlati hasznosulását.

A kiírás az alábbi honlapon lesz elérhető, várhatóan 2024. június 10. után: https://uni-obuda.hu/unkp/ 

Kérjük, hogy mielőtt pályázatát benyújtja, jelezze szándékát a kar részére is a hargitai.dorottya@ybl.uni-obuda.hu címre küldött e-mailben.