Projekt tervezési terület

Újpalota

Ybl Miklós Építéstudományi Kar

1146 Budapest, Thököly út 74

Óbudai Egyetem - Bécsi úti Campus

1034 Budapest, Bécsi út 96/B

Helye: A épület fszt. 1105,
Telefon: (36 1) 252-1287 , 252-1270/1105
E-mail: dekani.hivatal.ybl@uni-obuda.hu

A Dékáni Titkárság feladatát képezi különösen:

  • közreműködés a Kari Tanács üléseinek előkészítésében, adminisztrációjában, valamint a döntések végrehajtásában,
  • a kari szabályzatok, belső utasítások előkészítése, karbantartása és közzététele,
  • a kari szintű adatszolgáltatás, adattovábbítás koordinálása az Egyetem és szervezeti egyégei részére,
  • levelezési, nyilvántartási, irattározási, postázási teendők ellátása,
  • kari rendezvények szervezése, koordinálása,
  • a dékán és a dékánhelyettesek munkájának segítése és a gazdasági ügyekkel kapcsolatos feladatok.

A Titkárság Vezetése