Projekt tervezési terület

Újpalota

Ybl Miklós Építéstudományi Kar

1146 Budapest, Thököly út 74

Óbudai Egyetem - Bécsi úti Campus

1034 Budapest, Bécsi út 96/B
© Ybl Miklós Építéstudományi Kar
.
ANGOL SZAKMAI SZINTFELMÉRŐ

Tisztelt Első - és másodéves Nappalis Hallgatók!

2022. augusztus 29. hétfő 8.00. és szerda 12.00 között megírhatják az angol nyelvű szakmai szintfelmérőt az Óbudai Egyetem Moodle Exam felületén.
A vizsgára összesen 45 perc áll a hallgatók rendelkezésére, 80 feleletválasztós (a-b-c-d) kérdésből áll. A szintfelmérő eredménye alapján a hallgatókat a nyelvtanárok a szintjüknek megfelelő csoportokba osztják be.
Nem szükséges azoknak a hallgatóknak megírni a szintfelmérőt, akik korábban már megírták, és elégedettek az eredménnyel. A szintfelmérő ugyanakkor javítási szándékkal minden regisztrációs héten egyszer megismételhető!

Technikai részletek:
• Az online szintfelmérő teszt megírásának előfeltétele a beiratkozás és így aktív neptun kód megléte.
• 80 kérdés van, melyre 45 perc áll rendelkezésre. A kérdések között nem lehet visszamenni. Az összes kérdés megválaszolása után az „összes beadása és befejezés” gombra kattintva lehet leadni a tesztet.
• A teszthez be kell jelentkezni a Moodle rendszerbe, amelyet neptun kódjukkal tudnak megtenni.
Technikai segítség: https://ybl.uni-obuda.hu/wp-content/uploads/2022/08/Sajat_beiratkozas_ybl_szaknyelvi_szintfelmero2022.pdf
• A vizsgát egyszer lehet megírni egy szemeszterben!
A vizsgakurzus linkje: https://exam.elearning.uni-obuda.hu/course/view.php?id=64
• A vizsgakurzus jelszóval védett, jelszó: Szaknyelv2022

AZ ANGOL NYELVI KÉPZÉS RENDSZERÉRŐL AZ ALÁBBI TÁJÉKOZTATÓBAN OLVASHATNAK RÉSZLETESEN:

YBL ANGOL NYELVI KÉPZÉS RENDSZERE
2021/22 őszi félévtől felmenő rendszerben

Az Óbudai Egyetem Ybl Miklós Építéstudományi Karán az egyetemi szabályzathoz igazodva az alábbiakat vezetjük be az angol nyelvtanulás és kritériumtárgyak teljesítésének feltételeivel kapcsolatban a 2021/22. őszi félévtől felmenő rendszerben.
Az Egyetemi TVSZ szerint a hallgatóknak 2 kritériumtárgyat kell teljesíteniük. Ezek olyan, mintatantervben is szereplő szakmai tárgyak angol nyelvű megfelelői, melyet a hallgatók magyarul kötelező tárgyként tanulnak (pl. épületszerkezettan, építészettörténet). A kritériumtárgyként teljesítéshez a kurzust angol nyelven kell felvenni.
A kritériumtárgy felvételének ugyanakkor nem csak szakmai előkövetelménye van (az egyes tárgyaknál lásd a mintatantervben), hanem nyelvi követelménye is.
A hallgatóknak szükségük van egy bizonyos angol szaknyelvi tudás elérésére ahhoz, hogy teljesíteni tudják a kurzusokat. Ennek a nyelvtudásnak a mérésére szolgál az online szintfelmérő teszt megírása.
A tesztre szemeszterenként 1 alkalommal (a regisztrációs héten) lehet jelentkezni az Építészmérnöki Intézet által meghirdetett időpontok szerint. A tesztet online, E-learning rendszerben kell megírni. Ekkor van lehetőség a nyelvvizsgák bemutatására is.
Az első szintfelmérőt a regisztrációs héten tartjuk (technikai részleteket lásd alább). A szintfelmérő 1-5-ig terjedő érdemjeggyel zárható.
A szintfelmérő eredménye, illetve nyelvvizsga megléte (részletek alább) alapján a hallgatóknak az alábbi lehetőségeik vannak:

 1. Magas szintű angol nyelvtudás esetén közvetlenül jogosultak a kritériumtárgy felvételére, amennyiben:
  • a szintfelmérőt 5-ös jegyre teljesítették.
  vagy
  • angol felsőfokú komplex nyelvvizsgával rendelkeznek
  vagy
  • ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvánnyal rendelkeznek
  vagy
  • szakmai modullal kiegészített angol középfokú komplex nyelvvizsgával rendelkeznek.
 2. Nyelvtudása nem elég a kritériumtárgyak felvételéhez, a szintfelmérőt 1-4-es eredményre teljesítette. Ebben az esetben az alábbi kurzusokat ajánljuk felvételre:
  • Kezdő angol nyelv 1
  • Kezdő angol nyelv 2
  • Angol szaknyelv A
  • Angol szaknyelv B
  A Kezdő Angol 1-2 órák a nyelvet nem, vagy csupán alapszinten ismerők számára ajánlott. A kurzusok célja, hogy az általános angol nyelvtudást addig fejlessze, hogy a hallgató alkalmassá váljon a szaknyelvi kurzusok felvételére.
  Az Angol Szaknyelv A vagy B kurzusok teljesítése esetén a féléves számonkérés egyben az online szintfelmérő megírásával egyenértékű, így teljesítése esetén a hallgató jogosult a kritériumtárgyat felvenni.
  A szintfelmérő alapján az alacsonyabb angol nyelvtudással rendelkező diákoknak javaslunk kezdő angol tanfolyamokat, a magasabb szinten tudó diákoknak szaknyelvi kurzusokat, melyek egymásra épülnek, így akinek magasabb szintű nyelvtudása van, az felveheti már a kritériumtárgy közvetlen előkészítésére elindított szaknyelvi angol kurzusokat.
  Még egyszer felhívjuk a figyelmet, hogy az angol kezdő és szaknyelvi előkészítő tárgyak felvétele nem feltétele a kritériumtárgyak felvételének, az megfelelő szintű nyelvvizsgával, illetve az online szintfelmérő 5-ösre teljesítésével kiváltható a képzés során, mely a hallgató egyéni felkészülésével is elérhető. "Ugyanakkor az Intézet által kínált tárgyak segítenek a megfelelő nyelvtudás megszerzésében, további előnyük, hogy a TVSZ 37.§ -a alapján C tárgyként felvéve krediteket is érhetnek."

  A fenti tárgyak minimum előkövetelmény rendszere:
  • Kezdő angol nyelv 1 – online szintfelmérő 1-esre teljesítése
  • Kezdő angol nyelv 2 – online szintfelmérő 2-esre teljesítése VAGY Kezdő angol nyelv 1 teljesítése
  • Angol szaknyelv A – online szintfelmérő 3-asra teljesítése VAGY Kezdő angol nyelv 2 teljesítése
  • Angol szaknyelv B – online szintfelmérő 4-esre teljesítése VAGY Angol szaknyelv A teljesítése VAGY Angol középfokú B2 komplex nyelvvizsga megléte.
  • Kritériumtárgy 1 és 2 – online szintfelmérő 5-ösre teljesítése VAGY Angol szaknyelv A teljesítése VAGY Angol szaknyelv B teljesítése VAGY Angol középfokú B2 komplex nyelvvizsga szakmai modullal kiegészítve, VAGY Angol felsőfokú komplex nyelvvizsga megléte.
  A tárgyak alkotta rendszert és az előkövetelményeket a mellékelt ábra mutatja.
  A korábban német nyelven tanuló hallgatóink számára, akik nem szeretnének angol nyelven is tanulni, lehetőség van más karokon német nyelvű kritériumtárgyat felvenni, majd azt akkreditáltatni a Karon.
  Ehhez előzetes kérelmet kell benyújtaniuk (Kérelem mintaterven kívüli tárgy felvételére).
  https://ybl.uni-obuda.hu/hallgatoknak/hallgatoi-ugyintezes/dokumentumok/
  Abban az esteben, ha Önök a kritériumtárgyakat nem angolul teljesítik, az alábbi szabályok vonatkoznak: Óbudai Egyetem Tanulmányi ügyrend 3:14§
  3:14. § (1)Az angol alapszintű nyelvtudás megszerzése nyelvi követelmény azon hallgatóknak, akik a kritériumtárgyat nem angol nyelvből teljesítették. [TVSZ 37.§ (6) b)].
  (2) Az (1) bekezdésben megfogalmazott követelmény háromféle módon teljesíthető:
  a)alapfokú B1 típusú komplex nyelvvizsga bizonyítvány bemutatásával,
  b)belső házi vizsga letételével az Egyetemen,
  c)a TVSZ 37.§ (10) bekezdés c) pontja alapján meghirdetett angol nyelvi kurzus sikeres teljesítésével.
  https://uni-obuda.hu/wp-content/uploads/2019/04/az-obudai-egyetem-tanulmanyi-ugyrendje-20200901-_0.pdf

Kérdés esetén forduljanak Salamon Márta angol nyelvtanárhoz (salamon.marta@uni-obuda.hu),
illetve Dr. Sugár Viktória mb. intézetigazgatóhoz (sugar.viktoria@uni-obuda.hu)

További információ: https://ybl.uni-obuda.hu/wp-content/uploads/2022/08/KRITERIUMTARGY-FELHIVAS.pdf