Projekt tervezési terület

Újpalota

Ybl Miklós Építéstudományi Kar

1146 Budapest, Thököly út 74

Óbudai Egyetem - Bécsi úti Campus

1034 Budapest, Bécsi út 96/B
© Ybl Miklós Építéstudományi Kar
Építészmérnöki IntézetVizuális Ismeretek Tanszék

Dr. habil. Bölcskei Attila PhD

 • Beosztás:Tanszékvezető, Főiskolai tanár
 • Email:

 • Iroda:A1409

Szervezeti egység

Építészmérnöki Intézet - Vizuális ismeretek Tanszék

Elérhetőség

+36 1 252 1270 / 1411

Oktatott tárgyak

 • Rajz és ábrázoló I. nappali (Építészmérnöki BSc)
 • Rajz és ábrázoló I. levelező (Építészmérnöki BSc)
 • Ábrázoló geometria levelező (Építőmérnöki BSc)
 • Görbék és felületek az építészetben nappali (Építészmérnöki BSc)
 • Görbék és felületek az építészetben levelező (Építészmérnöki BSc)

Bemutatkozás

Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen 1993-ban szereztem okleveles matematika-kémia-ábrázoló geometria szakos középiskolai tanári végzettséget. Rövid, gimnáziumban tett kitérő után, 1995 óta működöm a felsőoktatásban, javarészt mérnök hallgatókat tanítva, de volt módom (A Kodolányi János Főiskolán félállású főiskolai docensként) közgazdász képzésben is részt venni. Az oktatott tantárgyak a matematika széles körét érintik: a fő területemnek tekinthető geometria, ábrázoló geometria oktatásán túl, a bevezető matematika (kalkulus, differenciál egyenletek, lineáris algebra, valószínűségszámítás, operációkutatás) tárgyakon keresztül a speciálisabb területekig (építészeti geometria, számítógépi geometria, diszkrét geometria). Mindezen tantárgyakból mind előadásokat, mind gyakorlatokat tartottam többek között építő-, gépész-, építész-, valamint kertépítő- és tájrendező mérnök hallgatóknak; mind nappali, mind levelező munkarendben. A legtöbb esetben a tárgyak felelőse is én voltam.

A Budapesti Műszaki és Gazdaságtudományi Egyetemen alkalmam nyílt részt venni előbb a német (7 évig), majd az angol nyelvű képzésben is (5 év), ahol matematika tárgyakat oktattam. Az Ybl Miklós Építéstudományi Karán 2017 óta oktatom az Erasmus hallgatócsere program keretében érkező külföldi diákokat ábrázoló geometriára, építők geometriájára és építészeti geometriára. 2021 óta részt veszek az angol nyelvű mester képzésben is.

Működésem korai éveiben részt vehettem a Dr. Vancsó Ödön neve által fémjelzett matematika tankönyvcsalád szerzői gárdájában, ahol az algebra részeket írtam a 10-14 éves korcsoport számára készült tankönyvekben és feladatgyűjteményekben. A tankönyvek előbb a Műszaki Kiadó, majd a Nemzeti Tankönyvkiadó gondozásában jelentek meg, többek között 2011-ben elnyerve a HunDidac taneszköz díj arany fokozatát.

Kutatási tevékenység

 • matematikai (kristálygeometriai és differenciálgeometriai) kutatások (matematikai PhD)
 • módszertani kutatások (tanár végzettség okán)
 • építészeti és mérnöki alkalmazások (építészmérnöki habilitáció)
 • művészeti írások

Szakmai eredmények

 • Dékáni dicséret (BME) 2005
 • Dékáni dicséret (SZIE YMÉK) 2008
 • Magyar Felsőoktatásért Emlékplakett 2010
 • Strommer Gyula Emlékplakett 2012
 • Szent István Egyetem Aranyérem 2018