Projekt tervezési terület

Újpalota

Ybl Miklós Építéstudományi Kar

1146 Budapest, Thököly út 74

Óbudai Egyetem - Bécsi úti Campus

1034 Budapest, Bécsi út 96/B
© Ybl Miklós Építéstudományi Kar

Építészet, Design és Technológia Doktori Iskola

Az ÉDT-DI jövőképe: a doktori iskola az interdiszciplináris ismeretek alkotó módon történő alkalmazása révén, a minőségi tárgy- és környezetkultúra igényére épülő kutatás-fejlesztési feladatok megoldását tűzte ki céljául. A tudományosan értékelhető, de gyakorlati eredményesség nélküli, öncélú működést elvetve, a „szép és hasznosság” követelményének megfelelve, a tervezett új képzés az ÓE alap- és mesterképzéseire támaszkodó, több tudomány és művészeti területre kiterjedő, új típusú, eredményre hangolt, horizontálisan szervezett doktori képzés.

Az ÉDT-DI küldetése a tárgy- és környezetkultúra kutatása és alakítása érdekében, a változó társadalmi és gazdasági igények komplex kutatások általi megismerése és azok produktum alapú kielégítése a kutatás, tervezés és megvalósítás eszközeivel – az egymással szoros egységet alkotó építőművészet, iparművészet és építészmérnöki diszciplínák művészeti és műszaki szaktudására támaszkodva.

Az ÉDT-DI az ERA célkitűzéseihez több prioritási területen is igazodik, egy olyan egységes, a belső piacon alapuló kutatási térség létrehozását szorgalmazza, melyben a kutatók, a tudományos ismeretek és a technológia szabadon áramlanak, és amelynek révén az Unió és tagállamai megerősítik tudományos és technológiai alapjaikat, versenyképességüket, valamint képességüket a nagy kihívások közös kezelésére.